پیرو نامه ابلاغیه شماره 0101/57270 مورخ 28/8/1387 موضوع ابلاغ مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره0101/
58361 16/11/
1387
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
پیرو نامه ابلاغیه شماره 0101/57270 مورخ 28/8/1387 موضوع ابلاغ مصوبه مورخ 25/8/
1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص « طرح رفع برخی از موانع تولید و
سرمایه‌گذاری‌صنعتی» (اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان)، بدین
وسیله بند 3 مصوبه ابلاغی مذکور، بشرح پیوست اصلاح و مجدداً برای طی مراحل قانونی
ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی