آیین­نامه نحوه ثبت بین­المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO )

شماره۱۰۵۵۷۴/ت۵۳۹۶۹هـ                              ۱۳۹۸/۸/۲۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه و کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه نحوه ثبت بین­المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری ( WIPO ) را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه نحوه ثبت بین­المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدا
محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO )

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ اسم مبدا: اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی که محصول نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً بخاطر محیط جغرافیایی از جمله عوامل طبیعی و انسانی است.

۲ـ سازمان: سازمان جهانی مالکیت فکری ( WIPO )

۳ـ کالا یا محصول: هرگونه کالای طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده­های آن یا صنایع دستی و تولیدات صنعتی و معدنی منتسب به منطقه جغرافیایی خاص که دارای ارزش صادراتی است.

۴ ـ اظهارنامه لیسبون: تقاضانامه­ای که پس از ثبت ملی محصول، تکمیل و به سازمان ارسال می­گردد.

۵ ـ شناسه یکتا جهانی: مجموعه­ای از اعداد که مشخصات منحصر به فرد کالا یا محصول، مبدا تولید و تولیدکننده در آن ثبت شده و قابلیت شناسایی و رهگیری در سراسر جهان را دارد.

ماده۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه­های ذی­ربط نسبت به شناسایی کالا یا محصول با قابلیت ثبت بین­المللی اقدام و حمایت­های لازم را به منظور ثبت بین­المللی آنها به عمل آورد.

ماده۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تولید شناسه یکتا جهانی که شماره ثبت بین المللی کالا توسط سازمان در ذیل آن درج شده است، برای کالاها و محصولات ثبت­شده موضوع این آیین­نامه اقدام نماید.

ماده۴ـ تولیدکنندگان و صادرکنندگان موضوع این آیین­نامه برای استفاده از مشوق های جدید در نظر گرفته­شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، می­توانند نسبت به اخذ شناسه یکتا جهانی از وزارت یادشده، اقدام و آن را بر روی بسته­های خرده­فروشی، جعبه کاغذی (کارتن) و جعبه چوبی (پالت) حسب مورد درج نمایند.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل عضویت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سیستم شناسه یکتا جهانی موظف به ارایه خدمات غیرحضوری و برخط در سراسر کشور می باشد.

ماده۵ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از محصولات و کالاهای ایرانی که شناسه یکتا جهانی و ثبت بین المللی را بر روی محصولات خود درج نموده اند، سازوکارهای تشویقی نظیر انتخاب مسیر ارزیابی کالا را برای صادرات اعمال می نماید.

ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور حمایت از محصولات و کالاهای ایرانی که شناسه یکتا جهانی و ثبت بین المللی را بر روی محصولات خود درج نموده اند، صادرکنندگان موضوع این آیین­نامه را در استفاده از سازوکارهای تشویقی نظیر جوایز صادراتی، کمک هزینه بازاریابی و تبلیغات و شرکت در نمایشگاه های بین المللی، در اولویت قرار دهد.

ماده۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است قبل از صدور شناسه یکتا جهانی نسبت به اخذ تأییدیه اصالت مبدا کالا یا محصول ثبت­شده در سازمان، از دستگاه ذی­ربط محل تولید کالا یا محصول اقدام نماید.

ماده۸ ـ دستگاه ذی­ربط مکلف است پس از ارایه تأییدیه به متقاضیان جهت دریافت شناسه یکتا جهانی، نسبت به پایش و نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت فرایند صادرات کالا یا محصول اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده۹ـ این آیین­نامه شامل محصولات و کالاهای ایرانی که در سازمان ثبت شده است، می­باشد.

ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین­نامه را بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ردیف­های بودجه سنواتی پیش­بینی نماید.

ماده۱۱ـ این آیین­نامه برای حمایت و تشویق تولید و صادرات کالاهای ایرانی به اجرا درمی­ آید و مقررات مربوط به آن نباید به هیچ­وجه موجب انحصار یا محدودیت در صادرات گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری