اساسنامه شورای­ اجرایی فناوری اطلاعات

شماره۱۰۸۷۷۲/ت۵۳۰۹۲هـ                              ۱۳۹۸/۸/۲۹

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ دبیرخانه شورای­عالی فضای مجازی

سازمان برنامه و بودجه کشورـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱/۱۰۲۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و تبصره ماده (۲) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای­عالی فضای مجازی مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۴، اساسنامه شورای­ اجرایی فناوری اطلاعات را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه شورای­ اجرایی فناوری اطلاعات

ماده ۱ـ هدف از تشکیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار "شورا" نامیده می­شود، تعیین خط­مشی­های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و ایجاد زمینه و بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه های توسعه بخش های مختلف در چهارچوب سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای­عالی فضای مجازی و قوانین مربوط است.

ماده۲ـ وظایف شورا به شرح زیر است:

۱ـ تصویب اهداف و خط­مشی­های اجرایی توسعه صنعت و کاربری فناوری اطلاعات براساس سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای­عالی فضای مجازی.

۲ـ تصویب خط­مشی­ها و اعمال هماهنگی های اجرایی و فنی لازم در گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در ارایه خدمات الکترونیک درزمینه­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

۳ـ تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش غیردولتی برای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی.

۴ـ تصویب مقررات، دستورالعمل­ها و استانداردها به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات.

۵ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در تبادل و به اشتراک گذاری داده و اطلاعات و تصویب شیوه بهره گیری از داده های کلان و داده کاوی پایگاه های اطلاعات کشور با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی.

۶ ـ نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه های توسعه دولت الکترونیک و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور و ارایه گزارش های دوره ای به مجلس شورای اسلامی و شورای­ عالی فضای مجازی و هیأت وزیران.

ماده۳ـ ریاست شورا بر عهده رییس جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۴ـ ترکیب ‏اعضای شورا به شرح زیر است:

۱ـ رییس جمهور (رییس شورا)

۲ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (نایب رییس)

۳ـ وزیر کشور

۴ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۵ ـ وزیر دادگستری

۶ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷ ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۸ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۹ـ وزیر آموزش و پرورش

۱۰ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۲ـ وزیر اطلاعات

۱۳ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۴ـ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۵ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۶ـ معاون علمی و فناوری رییس جمهور

۱۷ـ دبیر شورای عالی فضای مجازی

۱۸ـ سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس جمهور

۱۹ـ دبیر شورا

تبصره ـ بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد به دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده ۵ ـ تصمیمات شورا با رعایت سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای­عالی فضای مجازی و در چهارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رییس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود.

ماده ۶ ـ دبیرخانه شورا در سقف پست­های سازمانی مصوب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.

ماده۷ـ شورا حداقل سه ماه یک­بار تشکیل جلسه می دهد و جلسات آن، با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری