تصویب نامه در خصوص توسعه سرانه فضای سبز تحت نظارت وزارت کشور

شماره۱۳۲۳۵۷/ت۵۵۹۲۹هـ                            ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
تصویب نامه در خصوص توسعه سرانه فضای سبز تحت نظارت وزارت کشور

وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهادکشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۴۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه­های نیرو، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست) و به استناد ماده (۲۲) قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ ـ تصویب کرد:

کلیه دستگاه های ذی­ربط در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر موظفند برای توسعه سرانه فضای سبز تحت نظارت وزارت کشور به شرح جدول زیر اقدام کنند: