تصویب نامه در خصوص اعلام تعطیل رسمی (عمومی) روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ در استان تهران و روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در استان کرمان

شماره۱۳۴۳۷۰/ت۵۷۳۵۳هـ                            ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

تصویب نامه در خصوص اعلام تعطیل رسمی (عمومی) روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ در استان تهران و روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در استان کرمان

وزارت کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

برای فراهم ساختن امکان شرکت گسترده مردم استان های تهران و کرمان در مراسم تشییع سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و به منظور برگزاری مناسب و شایسته مراسم مذکور، روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ در استان تهران و روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در استان کرمان تعطیل رسمی (عمومی) است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری