تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

شماره۱۴۳۸۹۹/ت۵۷۱۵۳هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت  های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه­ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می­باشد، تأیید می  شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق  الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و
سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه­های مصوب مطابق قانون تعیین می  شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس  ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

پیرو دعوتنامه شماره ۹۷۲/۲۰/۲۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت و تکلیف هیأت مدیره و مدیران ذیربط سازمان در عمل به بودجه مصوب سالیانه، مقرر نمود سازمان منطقه ضمن ارائه گزارش، توجیهات مربوطه جداول بودجه را جهت تطبیق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و حداکثر طی مدت یک ماه ضمن اخذ تأییدیه از حسابرس مستقل و بازرس قانونی مدارک مورد نظر را به اعضای مجمع عمومی ارائه نمایند. همچنین مقرر شد سازمان نسبت به رعایت چارت ابلاغی اقدام و گزارش نحوه اجرای چارت را تا تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش سازمان به استماع اعضاء رسید و مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم را جهت رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.

همچنین در خصوص تعیین تکلیف اسناد واخواست شده و مطالبات راکد و سنواتی و تعیین تکلیف بهای تمام شده بخشی از اراضی و با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین موارد مذکور با رعایت صرفه و صلاح سازمان اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۵ ـ درخصوص بند۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۷ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی): کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندرکار در تهیه صورتهای مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد. 

۸ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود.

 ۹ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.