تصویب نامه درخصوص تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش

شماره۱۴۳۸۸۵/ت۵۷۱۶۳هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه درخصوص تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ در تصویب­نامه شماره ۱۳۳۴۱۳/ت۵۴۹۸۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش به (۳۰۱) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده
به مهر دفتر هیأت دولت است، تغییر می­یابد.

۲ـ انجام هرگونه عملیات اجرایی منوط به تملک و یا واگذاری رسمی دستگاه­های دولتی ذی­ربط و رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ با اصلاحات بعدی آن، ارایه طرح جامع منطقه ویژه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه، اخذ مجوزهای زیست­محیطی و سایر مجوزهای لازم از دستگاه­های ذی­ربط
و موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری