تصویب نامه در خصوص تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه

شماره۱۴۳۸۹۳/ت۵۷۱۶۱هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه در خصوص تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای­ عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه، موضوع تصمیم­نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ از «صنایع تبدیلی و بسته بندی» به «صنعتی ـ تجاری» تغییر می­کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری