تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین

شماره۱۴۳۸۹۶/ت۵۷۱۶۰هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری