اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

شماره۱۴۷۵۲۲/ت۵۶۷۵۸هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت حقوقی رییس­جمهور

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری
و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶/ت۴۹۷۸۹هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق می‏شود:

تبصره ـ اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه، از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیأت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می‏شود، تعیین خواهد شد.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود:

تبصره۱ـ به اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانون های وکلای دادگستری و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان های نظام های حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده می شود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در هر مورد ملاک عمل است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری