آیین­نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق­التولیه و حق­النظاره

شماره۱۴۹۳۵۶/ت۵۶۱۵۲هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۷/۳۹۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۷ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و
ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ،
آیین­نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‏التولیه، حق­النظاره و میزان حق­الزحمه امین
یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۸ را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق­التولیه و حق­النظاره

و میزان حق‏الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال۱۳۹۸

ماده۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین­نامه به اختصار «سازمان» نامیده می­شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق­التولیه و حق­النظاره دریافت می­نماید ، به شرح جداول زیر در سال ۱۳۹۸ رأساً هزینه نماید:

جدول الف ـ منابع و مصارف سال ۱۳۹۸                                                             

 (ارقام به میلیون ریال)

ردیف
	

منابع (درآمدها)
	

مصارف (هزینه­ها)

موضوع
	

پیش بینی

سال ۱۳۹۸
	

موضوع
	

پیش بینی

سال ۱۳۹۸

۱
	

مانده اعتبارات مصرف نشده از سال مالی قبل
	

۰۰۰ر۴۵
	

حمایت از برنامه های قرآنی
	

۰۰۰ر۱۵۸

۲
	

وصول حق التولیه از موقوفات متصرفی
	

۸۰۰ر۴۵۹
	

حمایت از نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی
	

۰۰۰ر۱۶۸

۳
	

حمایت از فعالیت های اجتماعی
	

۰۰۰ر۴۶

۴
	

وصول حق التولیه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
	

۰۰۰ر۳۱۱
	

حمایت از عمران و حفظ عین موقوفات و بقاع متبرکه
	

۰۰۰ر۱۸۸

۵
	

وصول حق­النظاره از موقوفات غیر متصرفی
	

۲۰۰ر۱۶۹
	

پشتیبانی از برنامه­های مدیریتی، حفظ و اداره
سازمان و اصحاب وقف
	

۰۰۰ر۴۲۵

جمـــع کــل
	

۰۰۰ر۹۸۵
	

۰۰۰ر۹۸۵

جدول ب ـ پیش­بینی مصارف (هزینه­ها) به تفکیک فعالیت­های اجرایی برنامه­ها در سال ۱۳۹۸

 (ارقام به میلیون ریال)

ردیف
	

عناوین برنامه­ها
	

فعالیت
	

پیش بینی ۱۳۹۸

۱
	

حمایت از
برنامه­های قرآنی
	

حمایت از برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم
	

۰۰۰ر۵۰

حمایت از برگزاری مسابقات داخلی قرآن کریم
	

۰۰۰ر۱۶

حمایت از طرح تربیت حافظ و قاری قرآن کریم
	

۰۰۰ر۱۷

حمایت از برگزاری محافل و جلسات قرآنی
	

۰۰۰ر۱۰

حمایت از برنامه­های دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
	

۰۰۰ر۶۵

۲
	

حمایت از نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی
	

حمایت از ویژه برنامه­های سراسری سازمان (آرامش بهاری، یاس نبوی(س)، نشاط معنوی، ضیافت الهی، ولایت علوی اکمال دین نبوی(ص) و بصیرت عاشورایی)
	

۰۰۰ر۸

حمایت از ویژه برنامه­های بزرگداشت هفته وقف
	

۰۰۰ر۵

حمایت از چاپ، نشر و توزیع قرآن، کتب مذهبی و محصولات فرهنگی و هنری اسلامی
	

۰۰۰ر۳۴

حمایت از برنامه های سالانه موسسات و مراکز فرهنگی و قرآنی
	

۰۰۰ر۴۰

حمایت از برگزاری مسابقات دینی
	

۰۰۰ر۴

حمایت از برنامه اعزام مبلغ با اولویت بقاع متبرکه کم درآمد
	

۰۰۰ر۱۱

حمایت از برگزاری کنگره، جشنواره، همایش، کارگاه آموزشی و نمایشگاه­های مرتبط با وقف و امامزادگان
	

۰۰۰ر۱۵

حمایت از برنامه­های تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف اسلامی و انقلابی و فرهنگ وقف و امامزادگان از جمله ساخت فیلم، مستند، آگهی کوتاه تبلیغاتی (تیزر)، آگهی نما (بیلبورد) و استفاده از فضای مجازی
	

۴۸ ۰۰۰ر

سنجش اثربخشی فعالیت­های فرهنگی و قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه
	

۰۰۰ر۳

۳
	

حمایت ­از
فعالیت­های اجتماعی
	

حمایت از برنامه­های توانمندسازی افراد آسیب پذیر و در معرض آسیب­های اجتماعی به ویژه در حاشیه شهرها در راستای اجرای وظایف سازمان
	

۰۰۰ر۴۶

۴
	

حمایت از عمران و حفظ عین موقوفات و بقاع متبرکه
	

حمایت از برنامه بازسازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اسلامی
	

۰۰۰ر۳۵

احیا، عمران و آبادانی رقبات موقوفات و بقاع متبرکه از جمله طرح­های سرمایه گذاری، تهیه طرح جامع عمرانی، طرح­های تحول موقوفات، سامانه الکترونیکی اطلاعات جغرافیایی ( GIS )و جانمایی و تطبیق وضعیت ملک( UTM ).
	

۰۰۰ر۶۵

اقدامات و فعالیت­های ثبتی در موقوفات، بقاع و اماکن متبرکه از جمله اخذ سند مالکیت، جمع­آوری اسناد وقفی
	

۰۰۰ر۳

اقدامات و فعالیت­های حقوقی در موقوفات، بقاع و اماکن متبرکه ازجمله دعاوی حقوقی، تنظیم لوایح
	

۰۰۰ر۱۰

حمایت از توسعه زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک
	

۰۰۰ر۷۵

۵
	

پشتیبانی از
برنامه­های مدیریتی، حفظ و اداره سازمان و اصحاب وقف
	

جبران خدمت و افزایش بهره­وری کارکنان، اصحاب وقف و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اسلامی مطابق دستورالعمل مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
	

۰۰۰ر۳۰۰

برگزاری کارگاه­ها و دوره­های آموزشی و نشست­های تخصصی
	

۰۰۰ر۹

پرداخت اجاره­بهای اموال و املاک استیجاری در اختیار سازمان
	

۰۰۰ر۲۸

حفظ و نگهداری سازمان از جمله هزینه سوخت و انرژی، حمل و نقل، تأسیسات و عوارض
	

۰۰۰ر۴۸

تعمیر و تجهیز ادارات سازمان
	

۰۰۰ر۳۰

انجام طرح­های پژوهشی و مطالعاتی و تدوین متون تخصصی
	

۰۰۰ر۱۰
	

جمــع کــل
	

۰۰۰ر۹۸۵

تبصره ـ سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۸ برابر سرجمع کلی تا ده درصد (۱۰%)،
در موضوعات منابع و مصارف جدول (الف) با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افزایش یا کاهش دهد.

ماده۲ـ در اجرای ماده (۸) اصلاحی آیین­نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب­ نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳ﻫـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹، حق­الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش­بینی شده در جدول (ب) ماده (۱)، مطابق جدول زیر پرداخت می­شود:

ردیف
	

شرح شاخص­ها
	

میزان حق­الزحمه نفر ـ سال (به ریال)

۱
	

عواید و نذورات و جذب مشارکت­های مردمی با تحقق سالانه چهار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال و بیشتر
	

۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵

۲
	

عواید و نذورات و جذب مشارکت­های مردمی با تحقق سالانه سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال تا چهار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال
	

۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰

۳
	

عواید و نذورات و جذب مشارکت­های مردمی با تحقق سالانه دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال تا سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال
	

۰۰۰ر۰۰۰ر۵

۴
	

عواید و نذورات و جذب مشارکت­های مردمی با تحقق سالانه یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تا دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال
	

۰۰۰ر۰۰۰ر۳

۵
	

عواید و نذورات و جذب مشارکت­های مردمی با تحقق سالانه پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال
	

۰۰۰ر۰۰۰ر۲

۶
	

سایر اماکن مذهبی به تشخیص سازمان
	

حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۱

ماده۳ـ تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی­فقیه و رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.

ماده۴ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

ماده۵ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری