قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده ۷منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

شماره۴۶۸/۹۰۴۵۷                                   ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۵۴۹۴/۷۶۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۴۹۹۷۷                                     ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۶۸/۹۰۴۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده ۷منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

ماده واحده ـ بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به شرح نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو فقره نقشه پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید./ح

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی