قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

شماره۵۸۰/۹۰۴۴۶                                   ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۶۴۳۳/۲۴۴۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۴۹۹۷۶                                     ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۸۰/۹۰۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

ماده واحده ـ محدوده ای به مساحت (۶۷۸۷۱) هکتار به شرح نقشه پیوست، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک فقره نقشه پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی