تصویب نامه در خصوص افزایش فوق­العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری­ها

شماره۱۵۱۳۳۹/ت۵۷۴۴۲هـ                                                    ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

تصویب نامه در خصوص افزایش فوق­العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری­ها

وزارت کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شماره ۶۵۲۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد:

۱ـ فوق­العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری­ها به میزان حداکثر سی (۳۰) درصد با تأیید وزیر کشور قابل افزایش است.

۲ـ جدول موضوع بند (الف) ماده (۲) آیین­نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب­نامه شماره ۲۵۱/ت۱۱۱هـ مورخ ۱۳۷۰/۴/۱ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

۳ـ اعـتبار مورد نیاز افزایش فـوق­العاده جذب موضـوع این تصـویب­نامـه از محل اعتبارات پیش­بینی شده از محل منابع داخلی شهرداری­های مربوط تأمین می­شود.

۴ـ این تصویب نامه از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری