تصویب نامه در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

شماره۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تصویب نامه در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دادگستری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امورایثارگران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۴۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به مدت سه ماه تمدید می­شود.

۲ـ ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی سی امکان پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویب نامه نمی باشند.

تبصره۱ـ خودروهای سواری مربوط به جانبازان موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۷ و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از صدور تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ با ثبت سفارش وارد کشور شده­اند، از حکم این بند مستثنی هستند.

تبصره۲ـ ترخیص خودروهای سواری، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور
(۲۵۰۰) سی سی، که تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۱ برای آنها توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قبض انبار صادر شده است، با رعایت مقررات مناطق مذکور و رعایت نامه شماره ۳۶۹۲۵/۶۹۱۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ معاونت حقوقی رییس­جمهور حسب مورد، برای شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق، مجاز می باشد.

۳ـ انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که حکم قطعی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات ترخیص آنها بلامانع می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری