آیین نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان

شماره۱۶۱۷۹۴/ت۵۴۷۰۴هـ                             ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بنیاد شهید و امورایثارگران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد ماده (۱۸) اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ـ مصوب۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ کمیسیون پزشکی: کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد و کمیسیون های عالی پزشکی نیروهای مسلح.

۴ـ ازکارافتادگی کلی: وضعیت جانبازان و آزادگان دارای اختلالات و نقص های جسمی یا روانی ناشی از جانبازی با تشخیص کمیسیون پزشکی و همچنین وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها به گونه ای است که آنان را با محدودیت هایی مواجه نموده که بر اساس مفاد این آیین نامه از کارافتاده کلی تشخیص داده می شوند.

ماده۲ـ جانبازان و آزادگانی که بر اساس تشخیص کمیسیون پزشکی و با توجه به سایر عوامل مندرج در جدول زیر حداقل (۶۶) امتیاز از مجموع امتیازات را کسب کنند، مشمول از کارافتادگی کلی قرار می گیرند:

تبصره ـ تعیین مصادیق ردیف های (۳) و (۴) جدول موضوع این ماده برعهده بنیاد بر اساس آزمون وسع و تعیین مصادیق ردیف (۵) جدول یادشده بر اساس گواهی های صادره از مراجع ذی صلاح اعزام کننده می باشد.

ماده۳ـ جانبازان و آزادگان با حداقل سن (۱۸) سال تمام و تا زمان سن بازنشستگی براساس قوانین مربوط، مشمول این آیین نامه می باشند.

ماده۴ـ تشخیص از کارافتادگی کلی برای کارکنان پایور نیروهای مسلح برعهده کمیسیون های پزشکی نیروهای مسلح و برای بسیجیان، سربازان و نیروهای مردمی، بر عهده کمیسیون پزشکی می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری