تمدید تصویب نامه شماره ۱۷۵۶۲۷/ت۳۶۹۱۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵

شماره۱۶۶۲۱۷/ت۵۷۵۴۶هـ                             ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
تمدید تصویب نامه شماره ۱۷۵۶۲۷/ت۳۶۹۱۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵

وزارت نفت ـ وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۸۴۲ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، دوره های سرد مناطق آب و هوایی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۶۲۷/ت۳۶۹۱۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ تمدید می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری