تصویب نامه درخصوص قیمت عرضه داخلی نفت کوره

شماره۱۴۷۸/ت۵۷۴۹۱هـ                                ۱۳۹۹/۱/۱۰

تصویب نامه درخصوص قیمت عرضه داخلی نفت کوره

 بر مبنای قیمت های بین المللی این فرآورده

وزارت نفت ـ وزارت نیرو

 سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه­ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ و بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

۱ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه، قیمت عرضه داخلی نفت کوره بر مبنای قیمت های بین­المللی این فرآورده، با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما خواهد بود.

تبصره ـ در صورت عرضه این فرآورده در بورس انرژی، ملاک قیمت­گذاری، نرخ معاملات در بورس خواهد بود.

۲ـ در مواردی که به علت نبود شبکه گاز، واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی از نفت کوره به عنوان سوخت استفاده می­کنند، سهمیه نفت کوره آنها براساس آیین­نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه ذی­ربط (حسب مورد) تعیین خواهد شد.

تبصره۱ـ در مواردی که واحدهای یادشده به دلیل کمبود عرضه گاز در شبکه، ناچار به مصرف نفت کوره می­شوند، نفت کوره با نرخ یارانه­ای به آنها تحویل خواهد شد.

تبصره۲ـ تشخیص و تأیید دسترسی نداشتن اشخاص به شبکه گاز طبیعی و یا محدودیت عرضه در شبکه گاز با وزارت نفت خواهد بود.

۳ـ قیمت­گذاری نفت کوره تحویلی به نیروگاه­ها مطابق رویه فعلی می­باشد.

معاون اول رییس­جمهور ـ اسحاق جهانگیری