تصویب نامه در خصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره­بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

شماره۹۸۱۰/ت ۵۷۶۰۲هـ                                ۱۳۹۹/۲/۷
تصویب نامه در خصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره­بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۳ /۱۳۹۹/۲ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۳۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ وزارتخانه­های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

کلیه دستگاه­های اجرایی و شهرداری­های سراسر کشور مجازند نسبت به امهال یا بخشودگی کامل اجاره­بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا یا افزایش دوره بهره­برداری حسب شرایط و چهارچوب واگذاری اقدام کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری