تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۴۲) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

شماره۱۵۰۵۷/ت۵۶۳۷۸هـ                              ۱۳۹۹/۲/۲۰
تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۴۲) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۲۸۱۹۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴۲) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ اضافه می شود:

تبصره۳ـ گمرک می تواند برای آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که مجوز موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب۱۳۸۰ـ را دریافت نموده اند، پس از شروع عملیات اجرایی طرح و ورود تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به کشور با تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به ازای هر (۳۰۰) هزار دلار سرمایه گذاری خارجی یا معادل آن به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد، یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو موردنیاز را بدون ارایه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین لازم در اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی به مدت یک سال و قابل تمدید (با تأیید سازمان مذکور) تا پنج سال و با رعایت استانداردهای مربوط، ورود موقت نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری