صلاح جدول ذیل ماده (۴) آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان خودرو

شماره۱۷۹۴۷/ت۵۷۵۲۷هـ                                   ۱۳۹۹/۲/۲۷
اصلاح جدول ذیل ماده (۴) آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۲۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

جدول ذیل ماده (۴) آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان خودرو موضوع تصویب­نامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در بخش حداقل سود مشارکت عبارات "حداقل سود سپرده یک­ساله نظام بانکی" و "حداقل سود سپرده سه­ساله نظام بانکی" به عبارت "سود مشارکت با تشخیص وزارت براساس شرایط بازار حداکثر تا سقف سود سپرده یک­ساله نظام بانکی" اصلاح می­شود.

۲ـ در بخش حداقل سود انصراف (درصد) عبارت "حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک­ساله نظام بانکی" در قسمت­های پیش­فروش عادی و مشارکت در تولید به عبارت "سه درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد" اصلاح می­شود.

۳ـ در قسمت عناوین جدول، بعد از عبارت "سفارشی تعداد محدود" عبارت "یا فروش فوق­العاده" اضافه می­شود.

۴ـ متون زیر در ذیل جدول یادشده اضافه می­شود:

 ـ فروش فوق­العاده و مشارکت در تولید به لحاظ تعداد و نوع خودرو نیازمند اخذ مجوز مربوط از وزارت می­باشد.

 ـ فروش فوق­العاده در طول دوره قرارداد مشمول سود انصراف نمی­باشد، لیکن در صورت تأخیر در تحویل مشمول مفاد مندرج در این جدول می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری