آیین­نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

شماره۱۷۹۵۸/ت۵۵۳۴۵هـ                                  ۱۳۹۹/۲/۲۷

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس

و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش

۲ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور

۳ـ مهدکودک: مرکزی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، شناخت، پرورش و فرآیند یاددهی و یادگیری کودکان در رده­های مختلف سنی در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی را بر عهده دارد و مجوز مربوط را از سازمان دریافت کرده یا می­کند.

۴ـ متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای تأسیس مهدکودک را به سازمان ارایه می‏دهند.

۵ ـ مؤسس: شخص متقاضی­ که مجوز تأسیس و پروانه فعالیت مهدکودک را از سازمان دریافت کرده است.

۶ ـ شاخص­های آموزشی و پرورشی: مؤلفه­هایی که میزان تحقق اهداف آموزشی و پرورشی، نتایج قابل مشاهده از فراگیران در آموزش­های اجراشده و میزان توانایی ایجادشده در اثر آموزش­ها را در حوزه­های زیر تعیین می­کنند:

الف ـ محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی)

ب ـ فعالیت­های آموزشی مربیان در چهارچوب محتوا

۷ـ برنامه: مجموعه فعالیت­ها و خدماتی که در حوزه­های مرتبط با فضای فیزیکی و تجهیزات، نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت، مراقبت، شهریه، رتبه­بندی و خدمات اجتماعی پیشگیرانه مهدکودک نظیر اجرای انواع غربالگری­های بینایی، شنوایی و اضطراب، برای رسیدن به رشد و تکامل همه جانبه کودکان انجام می­شود.

۸ ـ مجوز تأسیس (موافقت اصولی): مجوزی که مطابق قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان برای متقاضی صادر می­شود.

۹ـ پروانه فعالیت: مجوزی که دارنده مجوز تأسیس مطابق قوانین و مقررات مربوط از سازمان دریافت کرده یا می­کند.

ماده۲ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاه­های اجرایی ذی­ربط، مقررات (استانداردهای) ایمنی ساختمان­های مهدکودک­ها را تدوین و براساس برنامه زمانی مشخص برای انطباق ساختمان مهدکودک با مقررات یادشده، ابلاغ کند.

ماده۳ـ اجرای دوره پیش­دبستانی در مهدکودک­ها با اخذ مجوز دوره مذکور از مراجع ذی­ربط وزارت، امکان­پذیر است.

ماده۴ـ شرایط عمومی متقاضیان و مدیر (مسئول فنی) به شرح زیر است:

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲ـ اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام

۳ـ اعتقاد و التزام به یکی از ادیان رسمی تصریح­شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای متقاضیان تأسیس مهدکودک­های اقلیت­های دینی

۴ـ عدم اشتهار به فساد

۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

۶ ـ عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

۷ـ داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

۸ ـ برخورداری از سلامت جسم و روان حسب مورد به تأیید پزشک و روان­پزشک معتمد سازمان

۹ـ داشتن گواهینامه دوره­های آموزشی مطابق با دستورالعمل ابلاغی سازمان

تبصره۱ـ احراز شرایط عمومی موضوع این ماده باید به تایید سازمان برسد.

تبصره۲ـ در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد، مدیرعامل باید شرایط ذکر شده در این ماده را دارا باشد.

تبصره۳ـ شرایط اختصاصی مؤسس و مدیر (مسئول فنی) مهدکودک در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تعیین می­شود.

تبصره۴ـ در صورتی که مؤسس، هر یک از شرایط تأسیس را از دست بدهد، مراتب ظرف یک هفته از طریق سازمان به وی ابلاغ می­ شود. مؤسس موظف است ظرف (۱۵) رو ز از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک اثبات­کننده مبنی بر وجود شرایط اعلام­شده یا رفع نواقص را به سازمان ارایه کند. در صورتی که ظرف مدت تعیین­شده، اقدامی از سوی مؤسس به عمل نیاید، سازمان می­ تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند.

ماده۵ ـ در صورت تخلف مهدکودک از شاخص­های آموزشی و پرورشی، وزارت با اعلام به سازمان جهت اخطار به مهدکودک و رفع تخلف اقدام می­کند. در صورت عدم رفع تخلف به تشخیص وزارت، سازمان موظف است مطابق نظر وزارت یادشده اقدام کند.

ماده۶ ـ نظارت بر مهدکودک­ها از حیث رعایت شاخص­های آموزشی و پرورشی و محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) بر عهده وزارت است و مدیران مهدکودک­ها و سازمان ملزمند با ناظران اعزامی وزارت همکاری کنند.

ماده۷ـ محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) توسط وزارت ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین­نامه تهیه و پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش از طریق وزارت به سازمان جهت اجرا ابلاغ می­شود.

ماده۸ ـ به­کارگیری کارکنان مهدکودک­ها بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۷۴ـ به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس امکان­پذیر است. در صورت عدم اظهار نظر گزینش سازمان پس از گذشت (۶۰) روز، به­کارگیری نیروهای معرفی­شده مجاز است.

ماده۹ـ استانداردهای آموزش محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) به مؤسسان و کارکنان مهدکودک، توسط وزارت تهیه و جهت اجرا در مهدکودک­ها به سازمان ابلاغ می­شود. مؤسسان و کارکنان مهدکودک­ها موظفند برابر با اعلام سازمان در دوره­های آموزشی مربوط شرکت کنند. هزینه­های مربوط بر عهده مهدکودک است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری