تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان همدان

شماره۲۰۴۴۹/ت۵۶۵۲۵هـ                              ۱۳۹۹/۲/۳۱
تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان همدان

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۰۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای جنت آباد مرکز دهستان سیدجمال‏الدین بخش مرکزی شهرستان اسدآباد در استان همدان، با روستای مزرعه بید دهستان یادشده ادغام و به عنوان شهر پالیز شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان سیدجمال­الدین به روستای وندرآباد تغییر می­یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری