اصلاح بند (ر) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

شماره۳۱۴۹۰/ت۵۷۳۲۷هـ                               ۱۳۹۹/۳/۲۷
اصلاح بند (ر) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۳۱۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (ر) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

ر ـ بسته مشارکت: مجموعه­ ای حاوی پروژه ­های بخش حمل و نقل، تأسیسات جانبی و سایر طرح ­های سودآوری که در اراضی جانبی پروژه مورد نظر در داخل و خارج از حریم شهرها تعریف­شده و جزو توافق سرمایه گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می گیرد. همچنین این بسته می­تواند شامل بخشی از زمین­های در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت­های تابع در حریم شهرها باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت براساس طرح­های شهرسازی مصوب دارای کاربری تعیین­شده بوده و توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت­گذاری شده باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری