آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‏الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۹

شماره۳۱۳۳۳/ت۵۷۳۹۱هـ                               ۱۳۹۹/۳/۲۷

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۹۸/۲۶۰۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ آیین نامه  چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق­التولیه، حق­النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‏الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال  ۱۳۹۹  را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‏الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۹

 ماده۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین­نامه به اختصار "سازمان" نامیده می­شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق­التولیه، حق­النظاره و هدایای مستقل دریافت می­نماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۳۹۹ رأساً هزینه نماید: