تصویب نامه در خصوص افزایش میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهار

شماره۳۱۴۸۳/ت۵۷۳۶۴هـ                              ۱۳۹۹/۳/۲۷
تصویب نامه در خصوص افزایش میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهار

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت جهادکشاورزی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۰۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در جدول پیوست شماره (۱) تصمیم نامه شماره ۴۴۴۹۲/۸۵۷۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهار از ده درصد (۱۰ %) به بیست و پنج درصد (۲۵ %) افزایش می یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری