اصلاح بند (۷) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

شماره۵۷۷۰۰/۳۵۰۴۹                                      ۱۳۹۹/۴/۷
اصلاح بند (۷) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در بند (۷) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، عبارت «و بلافاصله پس از وصول» به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ حسین سیمایی صراف