اصلاح بند (۴) الحاقی به تصمیم­نامه شماره ۹۲/۱۰۶۹۱/م/ت۴۹۰۳۶ن

شماره۵۴۰۲۳/ت۵۷۶۶۲هـ                               ۱۳۹۹/۵/۱۵
اصلاح بند (۴) الحاقی به تصمیم­نامه شماره ۹۲/۱۰۶۹۱/م/ت۴۹۰۳۶ن مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۴) الحاقی به تصمیم­نامه شماره ۹۲/۱۰۶۹۱/م/ت۴۹۰۳۶ن مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۴۶۸۶۷/ت۴۹۳۲۰هـ مورخ۱۳۹۲/۹/۱۱، عبارت "(۲۲۰۰) هزار تن" به عبارت "(۲۴۰۰) هزار تن" تغییر می­یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری