اصلاح ماده (۸) آیین­نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

شماره۵۴۵۴۴/ت۵۷۹۱۳هـ                              ۱۳۹۹/۵/۱۹
اصلاح ماده (۸) آیین­نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت نیرو

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۳۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۸) آیین­نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۴۵/ت۵۷۶۷۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱)، تا پنجاه درصد(۵۰%) از منابع وصولی را بابت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) قانون یاد شده و استانی از محل ردیف (۴۷ ـ ۵۳۰۰۰۰ ) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مابقی منابع وصولی را برای افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها موضوع ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۰۶/ ت ۵۷۵۹۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ اختصاص دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری