تصویب نامه در خصوص جریمه تخلف دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات

شماره۵۵۶۸۱/ت۵۷۹۲۴هـ                               ۱۳۹۹/۵/۲۱
تصویب نامه در خصوص جریمه تخلف دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می­تواند دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه­ای ظرف (۴۸) ساعت از زمان ابلاغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف و به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک‏دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری