اصلاح تصویب­نامه شماره ۶۱۹۳/ت۵۷۵۸۷هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۷

شماره۵۹۳۶۱/ت۵۷۹۴۸هـ                               ۱۳۹۹/۵/۲۹
اصلاح تصویب­نامه شماره ۶۱۹۳/ت۵۷۵۸۷هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۲/۷۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ تصویب­نامه شماره۶۱۹۳/ت۵۷۵۸۷هـ مورخ۱۳۹۹/۱/۲۷ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در بند (۱)، عبارت "بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال" به عبارت "پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال" اصلاح می­شود.

۲ـ در بند (۲)، بعد از عبارت "فقط یک بار"، عبارت "در سقف سرمایه­گذاری موضوع بند (۱) این تصویب­نامه" اضافه می­شود.

۳ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می­شود:

"۳ـ پنج درصد از مبلغ پذیره­نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق­های سرمایه گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و جزء دارایی­های صندوق محاسبه می­شود."

۴ـ در بند (۴) عبارت "با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد." به عبارت "در هر جزء با تصویب هیأت واگذاری و از طریق سایر روش­ها از جمله پذیره­نویسی در قالب صندوق سرمایه­گذاری جدید، به فروش خواهد رسید." اصلاح می­شود.

ب ـ در تبصره (۲) ماده (۷) اساسنامه نمونه صندوق­های سرمایه­گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال موضوع تصویب­نامه شماره ۷۲۶۳/ت۵۷۵۸۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱، عبارت "پنج واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیأت وزیران برای انتقال سهام موضوع واگذاری به صندوق به عنوان منابع بازارگردانی این صندوق تخصیص می­یابد." به عبارت "پنج درصد از مبلغ پذیره­نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و جزء دارایی­های صندوق محاسبه می­شود." اصلاح می­شود.

پ ـ این تصویب­نامه از تاریخ ابلاغ لازم­الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری