تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی

شماره۳۲۶۶/ت۵۷۰۵۷هـ                                ۱۴۰۰/۱/۱۷
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۳۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای گرماب مرکز دهستان طاغنکوه جنوبی بخش طاغنکوه شهرستان فیروزه
استان خراسان رضوی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر گرماب شناخته می شود.

۲ـ مرکز دهستان طاغنکوه جنوبی به روستای شورگشت تغییر می یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری