قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تاریخ تصویب : 1400/02/07
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران
QR
جزئیات متن قانون
شماره۱۲۵۴۶/ت۵۸۷۳۱هـ                                ۱۴۰۰/۲/۷
اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت حقوقی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۴۵۲۵۲/۹۰۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ در ماده (۱۱)، عبارت "و معاملات بین المللی" حذف می شود.

۲ـ در تبصره (۱) ماده (۱۳)، قبل از عبارت "به استثنای الزام چاپ آگهی در روزنامه­های کثیرالانتشار" عبارت "مطابق برنامه زمان بندی (۵) ساله" اضافه می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری