قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات آیین‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده)
آیین‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده)
تاریخ تصویب : 1400/02/05
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران
QR
جزئیات متن قانون
شماره۱۱۳۹۹/ت۵۶۵۰۷هـ                                ۱۴۰۰/۲/۵

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

وزارت ورزش و جوانان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد وزارتخانه‏های دادگستری و کشور

(با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) ـ مصوب ۱۳۹۶ـ ، آیین­نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده)

ماده۱ـ ادوات مشمول این آیین‏نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می‏شوند.

ماده۲ـ کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین‏نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزه‏ها می‏باشند، مکلفند علاوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

تبصره ـ صاحبان واحدهای صنفی موجود که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین‏نامه فعالیت داشته و فاقد مجوز موضوع این ماده هستند، مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه حسب مورد به دستگاه‏های فوق مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ مجوز مذکور اقدام نمایند. در غیر این صورت، پس از پایان مهلت مقرر و عدم اخذ مجوز مذکور مطابق مقررات مربوط نسبت به تعطیلی واحد صنفی متخلف اقدام خواهد شد.

ماده۳ـ مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط می‏باشد.

ماده۴ـ مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوط می‏باشد.

ماده۵ ـ مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه برای امور نمایشی،

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط می‏باشد.

ماده۶ ـ افراد دارای شرایط زیر از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه محرومند:

۱ـ سابقه محکومیت کیفری موثر مرتبط؛

۲ـ اختلال روحی و روانی؛

۳ـ اشتهار به شرارت و درگیری؛

۴ـ محکومیت به سوء استفاده از تجهیزات دفاع شخصی.

ماده۷ـ مراجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه، ضمن صدور مجوز یادشده نسبت به تعیین نوع وسیله، مدت زمان اعتبار و محدوده جغرافیایی برای حمل آن اقدام خواهند کرد.

ماده۸ ـ مجوزهای حمل موضوع این آیین‏نامه به اعتبار اشخاص صادر می­شود و قابل انتقال به­غیر نیست.

ماده۹ـ تصمیم صادره از سوی مراجع ذی‏صلاح موضوع این آیین‏نامه قابل اعتراض

در دیوان عدالت اداری است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری