قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات تصویب نامه در خصوص بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی
تصویب نامه در خصوص بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب : 1400/02/06
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران
QR
جزئیات متن قانون
شماره۱۱۸۰۰/ت۵۸۰۳۸هـ                                ۱۴۰۰/۲/۶
تصویب نامه در خصوص بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد شماره ۶۱/۷۸۷۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعیین خط­مشی و ضوابط مناسب در جهت تولید، تکثیر، تدارک، توزیع، حمل و نقل و خرید و فروش نهاده، از وظایف شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهادکشاورزی منتقل می­شود.

۲ـ پیش­بینی و تأمین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، از وظایف شرکت پشتیبانی امور دام کشور منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهادکشاورزی منتقل می شود.

۳ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پیشنهاد لازم را درخصوص شناسایی و واگذاری وظایف تصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی و همچنین واگذاری وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و به شورای عالی اداری ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری