قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت۵۶۰۲۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت۵۶۰۲۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
تاریخ تصویب : 1400/02/11
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران
QR
جزئیات متن قانون
شماره۱۳۷۲۲/ت۵۸۷۳۴هـ                              ۱۴۰۰/۲/۱۱
اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت۵۶۰۲۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط­زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۸ به پیشنهاد شماره ۴۵۵۰۴/۹۰۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در مواد (۳) و (۷) برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از

(۵۰۰) تن (لنج تجاری) موضوع تصویب­نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت۵۶۰۲۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ عبارت "پس از پیش­بینی در لوایح بودجه سنواتی" به عبارت "از محل اعتبارات مصوب مربوط" اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیر