مصوبه «انتخاب 5 عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی»

شماره 2262/89/دش ۱۳۸۹/۳/۱۲

مصوبه «انتخاب 5 عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی»

(مصوب جلسه 663 مورخ 4/3/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 663 مورخ 4/3/1389، بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی و به استناد بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، انتخاب 5 عضو جدید هیأت امناط دانشگاه آزاد اسلامی را به شرح ذیل تصویب نمود:
«آقایان دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، دکتر فرهاد رهبر، دکتر فرهاد دانشجو، خانم دکتر نسرین سلطانخواه و دکتر محمدحسن شجاعی فرد به عنوان عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌شوند.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد