تصویب نامه درخصوص معافیت ده درصد هزینه کارمزد ثبت سفارش دارندگان کارت بازرگانی

شماره58854/ت46655هـ ۱۳۹۰/۳/۱۸

تصویب‌نامه درخصوص معافیت ده درصد هزینه کارمزد ثبت سفارش دارندگان کارت بازرگانی

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1390 بنا به پیشنهاد شماره 18511/1 مورخ 21/2/1390 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تمامی دارندگان کارت بازرگانی که اقدام به عضویت در نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا و خدمات (ایران کد) می‌نمایند، برای مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه از پرداخت ده درصد از هزینه کارمزد ثبت سفارش موضوع تصویب‌نامه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 معاف می‌باشند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی