مصوبه هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 18/8/1389موضوع: دستورالعمل ماده 20 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی وزارت آموزش و پرورش

شماره30141/120 ۱۳۹۰/۰۴/۲۰

مصوبه هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 18/8/1389موضوع: دستورالعمل ماده 20 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 18/8/1389 در خصوص دستورالعمل ماده 20 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

مصوبه هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 18/8/1389
موضوع: دستورالعمل ماده 20 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی

1ـ در اجرای ماده 20 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی تاریخ 6/5/1387، در مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور، موسس یا موسسان مراکز آموزشی غیردولتی1 موظفند سالانه (سال مالی) 5 درصد از شهریه دریافتی از ثبت‌نام‌شدگان را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت نمایند.
2ـ سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه «دستورالعمل چگونگی هزینه ‌کرد وجوه دریافتی» را با رعایت نکات ذیل تهیه و پس از تأیید شورای نظارت مرکزی ابلاغ نماید.
1ـ2ـ تهیه برنامه‌ها و نرم‌افزارهای لازم برای بررسی، کنترل و انطباق فعالیت‌های اداری، آموزشی، تربیتی و مالی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی با قوانین و مقررات ذی‌ربط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ به استناد ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مرکزی است که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می‌نماید، از قبیل آموزشگاه‌های علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
2ـ2ـ نظارت مستمر بر عملکرد مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی با استفاده از روش‌های علمی ارزشیابی تضمین کیفیت و نیز اعزام هیأت‌های نظارتی در سطح ستاد، استان، شهرستان، مناطق و نواحی.
تبصره ـ عوامل نظارت بر مراکز مذکور از بین متخصصین امور آموزشی و پرورشی و ترجیحاً از بین فرهنگیان بازنشسته انتخاب می‌شوند.
3ـ2ـ طـراحی و اجرای برنامه‌های توانمنـدساز مدرسین و نیروهای شاغل در مـدارس و مراکز و ارتقاء صلاحیت‌های حرفـه‌ای ایشان از طریق برگـزاری دوره‌های آموزشی.
4ـ2ـ درجه‌بنـدی و رتبه‌بندی مدارس و مـراکز آموزشی غـیردولتی به منظور استانداردسازی سطح ارائه خدمات.
5 ـ2ـ اقدام‌پژوهی و آسیب‌شناسی وضع موجود و انجام مطالعات تطبیقی به منظور کیفیت‌ بخشی در محتوا و روش‌ها و تبیین تاثیر آن در فرایند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان با همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
6 ـ2ـ شناسایی و معرفی نوآوری‌ها و خلاقیت‌های موسسین، مدیران و معلمان مراکز از طریق طراحی و اجرای جشنواره‌ها، همایش‌ها و فراخوان‌ها.
7ـ2ـ بررسی روش‌های متداول آموزشی و پرورشی در مراکز آموزشی غیردولتی و ارائه روش‌ها و برنامه‌های نوین و کارآمد.
8 ـ2ـ پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی نظارت.
9ـ2ـ کمک به تامین امکانات و تجهیزات لازم برای مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی ترجیحاً در مناطق کمتر برخوردار.
10ـ2ـ تأمین منابع مالی بابت برگزاری کلاس‌های آموزشی و تشکیل جلسات و گردهمایی‌ها.
11ـ2ـ سایر موارد با تایید وزیر.
3ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است 90% از مبالغ دریافتی را به حساب ادارات کل آموزش و پرورش استان واریز نماید. وجوه واریزی برای کیفیت‌ بخشی به مراکز غیردولتی و همچنین ادامه تحصیل دانش‌آموزان کم ‌برخوردار و مستعد در مدارس غیردولتی با کیفیت مطلوب، هزینه خواهد شد.
تبصره ـ مجموعه ابتکارات و نوآوری‌ها و خلاقیت‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به منظور کیفیت‌بخشی سایر مراکز دولتی و غیردولتی همه‌ساله توسط سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی شناسایی و تدوین و در اختیار موسسان قرار گیرد.
موضوع: دستورالعمل ماده 20 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی در هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 18/8/1389 به تصویب رسید

دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید
رییس جلسه ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی

دستورالعمل ماده 20 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مورد تأیید است.

رییس‌جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید