تصویب نامه درخصوص معافیت از سود بازرگانی کالاهای وارداتی ملوانان و خدمه کشتی ها

شماره116674/ت45059هـ ۱۳۹۰/۰۶/۰۸

تصویب‌نامه درخصوص معافیت از سود بازرگانی کالاهای وارداتی ملوانان و خدمه‌ کشتی‌ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/5/1390 بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ هر یک از ملوانان، خدمه‌کشتی‌های زیر پانصدتن (لنج تجاری) و کارکنان آن مجازند در هر سال چهارنوبت و هر نوبت تا سقف پانزده میلیون (000/000/15) ریال کالا با معافیت از سود بازرگانی به کشور وارد نمایند. فهرست کالاهای قابل ورود و میزان آن حسب شرائط هر یک از استان‌های ساحلی توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و در بهمن ماه هر سال اعلام می‌شود.
2ـ استفاده افراد یادشـده از تسهیـلات موضوع این تصویـب‌نامه منوط به سفر به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با عناوین ملوان، خدمه و کارکنان کشتی با لنج تجاری است.
3ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ثبت نوع و میزان کالا و صدور پته الکترونیکی به نام هر ملوان اقدام نماید.
4ـ تصویب‌نامه شماره 188295/ت39128هـ مورخ 20/11/1386 لغو می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی