مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرحها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی

شماره144479/45880                                                                                         ۱۳۹۰/۷/۲۰

مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرحها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی

تذکر ضروری روزنامه رسمی
نظر به اینکه تصویب‌نامه شماره 144479/45880 ـ 20/7/1390 شورای عالی حفاظت محیط زیست به همراه آئین‌نامه ذیربط ارسال گردید، لذا مبادرت به انتشار توأمان آنها می‌گردد.

مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرحها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی

سازمان حفاظت محیط زیست
شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 29/3/1390 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 5023 ـ1 مورخ 12/2/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند «الف» ماده (192) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
طرحها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی به شرح پیوست شماره (1) که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
2ـ رئوس و سرفصل گزارشات ارزیابی اجمالی طرحها و پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست محیطی به شرح پیوست شماره (2) که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است دستورالعمل‌های تخصصی نحوه انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های موضوع بند (1) را با همکاری دستگاه‌های اجرایی در چارچوب رئوس و سرفصلهای موضوع این بند تهیه و منتشر نماید. رعایت مفاد دستورالعمل‌های یادشده توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی می‌باشد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پیوست شماره 1: طرحها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی با تعیین مقیاس

 
بیش از 500 هزار تن در سال در هر مقیاس
نوع منطقه عنوان طرح و پروژه منطقه خزری (استانهای شمالی کشور) نوار ساحلی جنوب (کلیه شهرستانهای نوار ساحلی جنوب) عرصه های جنگی (پهن برگ، سوزنی برگ، حفاظتی، مانگرو، زاگرسی، پارکهای جنگلی و طبیعی و دست کاشت) حریم مناطق تحت حفاظت سازمان و تالابهای بین المللی حوضه های آبریز بلافصل سدها و سایر تالاب ها آبخوانها و سفره های آب شرب دریاها و دریاچه ها و جزایر مناطق کوهستانی (شمالغرب، غرب و جنوب غرب کشور) سایر مناطق (بیابانی و دشتهای حوضه مرکزی، جنوبی و شرقی) ملاحظات
ردیف عنوان طرح عنوان پروژه
1 راه و راه آهن آزادراه در هر مقیاس بدون در نظر گرفتن منطقه بندی  
2 بزرگراه (در هر مقیاس) تا 20 کلیومتری عرض ساحلی √  مقاطع رودخانه های دائمی، تالاب ها و خورها - - -  
3 جاده اصلی درجه یک (در هر مقیاس) - مقاطع رودخانه های دائمی، تالاب ها و خورها - - -  
4 راه آهن (در هر مقیاس) تا 20 کلیومتری عرض ساحلی مقاطع رودخانه های دائمی، تالاب ها و خورها - - -  به استثناء مسیرهای دسترسی اختصاصی
 5  نیروگاه
 
 گازی (در هر مقیاس) √  √  √  √   √  √ √   √  √   به استثناء نیروگاه مولد مقیاس کوچک
 6  سیکل ترکیبی (در هر مقیاس) √   √    √ √    √ √   √    √ √    
7 هسته ای (در هر مقیاس)  
8 زمین گرمایی (در هر مقیاس) -  
9 بادی و خورشیدی (بیش از 100 مگاوات) - - - - - -  
10 برق آبی و تلمبه ذخیره ای (بیش از 100 مگاوات) -  
11 صنایع  نفت و گاز و پتروشیمی پالایشگاه با هر عنوان (در هر مقیاس)  
12 پتروشیمی با هر عنوان (در هر مقیاس)  
13 میادین نفت و گاز (در هر مقیاس)  
14 اسکله و سکوهای نفتی (در هر مقیاس) - - - -  
15 خطوط لوله گاز و نفت
 
 
 
بیشتر از 20 اینچ اصلاح، تعمیر یا تعویض خطوط مشمول ارزیابی نمی باشد
 
 
 
16 بالای 12 تا 20 اینچ -
17 مساوی با کمتر از 12 اینچ تا 20 کیلومتری عرض ساحلی -
18 خطوط لوله نفت در هر مقیاس  در هر مقیاس در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس   در هر مقیاس در هر مقیاس 
19 صنایع و معادن تصفیه دوم روغن (در هر مقیاس) √   تا 20 کیلومتری عرض ساحلی  √  √  √ √  √  √   -  
20  شهرک صنعتی با هر عنوان  در هر مقیاس  تا 20 کیلومتری عرض ساحلی  در هر مقیاس در هر مقیاس   در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  بیش از 100 هکتار   بیش از 100 هکتار  
21 مناطق آزاد و ویژه در هر مقیاس √   √ √  √  √  √  √   √ √   
22 کارخانجات ذوب با هر عنوان در هر مقیاس  تا 20 کیلومتری عرض ساحلی   در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  بیش از 100 هزار تن در سال  در هر مقیاس   بیش از 300 هزار تن در سال بیش از 300 هزار تن در سال   تولید همزمان ذوب و نورد مطابق با مقیاس ردیف کارخانجات ذوب مورد بررسی قرار می گیرد
23 کارخانجات فولاد نورد و شکل دهی بیش از 100 هزار تن در سال بیش از 100 هزار تن در سال بیش از 100 هزار تن در سال در هر مقیاس در هر مقیاس بیش از 300 هزار تن در سال بیش از 300 هزار تن در سال بیش از 300 هزار تن در سال بیش از 600 هزار تن در سال  
24 کارخانجات تولید گچ بیش از 500 هزار تن در سال بیش از یک میلیون تن در سال در هر مقیاس در هر مقیاس بیش از یک میلیون تن در سال بیش از 500 هزار تن در سال بیش از یک میلیون تن در سال بیش از یک میلیون تن در سال  بیش از یک میلیون تن در سال  
25 کارخانجات  سیمان در هر مقیاس بیش از یک میلیون تن در سال  در هر مقیاس در هر مقیاس بیش از یک میلیون تن در سال   بیش از یک میلیون تن در سال  بیش از یک میلیون تن در سال  بیش از یک میلیون تن در سال بیش از یک میلیون تن در سال   
26 کارخانجات  تولید قند و شکر  √ تا 20 کیلومتری عرض ساحلی    -  √  √ √   √ - -  
27 کارخانجات  تولید خودرو  √  √  √ √  - √  √   - -  دارای سه واحد ذوب، ریخته گری و آبکاری
28 سرب و روی (استخراج و فراوری)  در هر مقیاس در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس    در هر مقیاس در هر مقیاس     بیش از 300 هزار تن در سال  
29 زغال سنگ (استخراج و فراوری)  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس در هر مقیاس     بیش از 100 هزار تن در سال بیش از 300 هزار تن در سال    بیش از 600 هزار تن در سال  
30 طلا (استخراج و فراوری)  در هر مقیاس  در هر مقیاس در هر مقیاس    در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس در هر مقیاس    
31 سنگ آهن (استخراج و فراوری)  در هر مقیاس  بیش از 600 هزار تن در سال  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس در هر مقیاس   بیش از 600 هزار تن در سال  بیش از 600 هزار تن در سال    بیش از یک میلیون تن در سال  
32 سنگ مس (استخراج و فراوری) در هر مقیاس    در هر مقیاس در هر مقیاس   در هر مقیاس    در هر مقیاس در هر مقیاس    در هر مقیاس  در هر مقیاس   بیش از نیم میلیون تن در سال  
33  سد نگهداشت مواد آلوده (باطله) (در هر مقیاس)  √ √   √  √  √  √  √ √   
34   سازه های آبی    √  √  در هر مقیاس  در هر مقیاس √  √  -  √ √   سدهای بزرگ با ارتفاع بیش از 15 متر یا مساحت دریاچه بیش از 400 هکتار می باشد
35 بنادر با هر عنوان  √  با ظرفیت شناور بیش از هزار تن در هر مقیاس   در هر مقیاس   - -  با ظرفیت شناور بیش از هزار تن - -  
36 شبکه انتقال آب بین حوضه ای در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس در هر مقیاس    در هر مقیاس  در هر مقیاس در هر مقیاس    در هر مقیاس  در هر مقیاس  
37  خدماتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارخانجات کمپوست شهری  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس در هر مقیاس در هر مقیاس    بیش از 50 هزار تن در سال  
38 فرودگاهها در هر مقیاس  √  - √    √  - - - -  -  در سایر مناطق در صورتی که با مراکز سکونتی شهری کمتری از 10 کیلومتر فاصله داشته باشد مشمول انجام مطالعات ارزیابی می باشد
39  انبار نفت   در هر مقیاس در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس     در هر مقیاس   در هر مقیاس در هر مقیاس   در هر مقیاس    بیش از یک میلیون لیتر  
40 مجتمع تفریحی و توریستی (طرحها و پروژه های گردشگری) بیش از 5 هکتار  بیش از 20 هکتار  بیش از 2 هکتار در هر مقیاس    بیش از 10هکتار  بیش از 10هکتار  در هر مقیاس  بیش از 20 هکتار بیش از 30 هکتار    (کمپینگ ها، اردوگاهها و مجتمع های خدماتی بین راهی با هر عنوان و مقیاس در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان مشمول ارزیابی زیست محیطی نمی باشد
41  مناطق نمونه گردشگری در هر مقیاس   بیش از 20 هکتار    در هر مقیاس در هر مقیاس     بیش از 20 هکتار   بیش از 20 هکتار در هر مقیاس     بیش از 100 هکتار بیش از 100 هکتار    
42 شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و تصفیه خانه فاضلاب  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس در هر مقیاس    در هر مقیاس در هر مقیاس   در هر مقیاس    مراکز استانی و شهرستانها   مراکز استانی و شهرستانها  
43 مراکز دفع و دفن انواع پسماندها (زباله سوز مرکزی) در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس مراکز استانی و شهرستانها  مراکز استانی و شهرستانها   
44  سیستم تصفیه یا امحاء مرکزی پسماندهای پزشکی در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس   در هر مقیاس مراکزی است که برای جمع آوری، جداسازی، امحاء و بی خطرسازی برای مرکز شهرستانی در نظر گرفته می شود
45 خطوط انتقال نیرو فشار قوی 230 کیلو ولت به بالا √   - √     √   √ - √     √  -  
46 پایانه های نفت و گاز در هر مقیاس   در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس  در هر مقیاس در هر مقیاس بیش از یک میلیون لیتر   
47 لایروبی رودخانه های اصلی و دائمی و حوزه های بزرگ √   -  -  -  -  √ -  -  لایروبی مجدد و دوره ای نیازمند ارزیابی نمی باشد
48  کشاورزی مجتمع پرورش آبزیان (گرم آبی، سرد آبی، میگو و خاویاری)  بیش از 10 هکتار   بیش از 20 هکتار بیش از 5 هکتار    بیش از 2 هکتار بیش از 10 هکتار    بیش از 10 هکتار بیش از 10 هکتار  بیش از 20 هکتار  بیش از 50 هکتار   
49  کشتارگاههای بزرگ صنعتی دام و طیور  √ √   √   √   √    √  √  √ کشتارگاههای بزرگ صنعتی متشکل از دام و طیور و یا با ظرفیت تولیدی بیش از یکصد تن گوشت در روز می باشد
50 شهرکهای بزرگ دامداری و دامپروری بیش از 20 هکتار  بیش از 50 هکتار    بیش از 20 هکتار  - بیش از 20 هکتار  بیش از 50 هکتار   -   بیش از 100 هکتار   بیش از 100 هکتار  
51 مجتمع های کشت و صنعت بیش از 1000 هکتار   بیش از 1000 هکتار  بیش از 1000 هکتار  بیش از 1000 هکتار  - بیش از 5000 هکتار    بیش از 1000 هکتار  - بیش از 5000 هکتار    

پیوست شماره2: رئوس و سرفصل گزارشات ارزیابی اجمالی طرحها و پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست محیطی

گزارش ارزیابی اجمالی طرح در برگیرنده موارد زیر حداکثر در 100 صفحه باشد:
1ـ چکیده غیرفنی: شامل نوع و ویژگیهای پروژه، گزینه‌های موجود، خلاصه‌ای از وضعیت موجود محیط زیست، آثار مهم طرح بر محیط زیست و برنامه‌های پیشگیری کاهش و کنترل آثار نامطلوب و نتیجه‌گیری از ارزیابی زیست محیطی (حداکثر تا 5 صفحه)
2ـ تشریح طرح یا پروژه پیشنهادی (حداکثر تا 20 صفحه)
2ـ1ـ عنوان طرح
2ـ2ـ اهداف، نیازها و ضرورتهای طرح
2ـ3ـ جایگاه طرح در برنامه‌ها و سیاستهای کلی مملکت
2ـ4ـ قوانین، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح
2ـ5 ـ موقعیت مکان پیشنهادی طرح (روی نقشه با ذکر فواصل از کلیه کاربریهای موجود در منطقه)
2ـ6 ـ گزینه‌های مکانی و فنی طرح
2ـ7ـ فازبندی کلی طرح (آماده‌سازی، ساخت و ساز، اجرا و بهره‌برداری و ...) برنامه‌های توسعه آتی
2ـ 8 ـ تشریح زیر فعالیتهای طرح به تفکیک فاز احداث و بهره‌برداری
2ـ9ـ نمودار خط تولیـد، و تشریح فرآیندها برای واحـدهای صنـعتی و معدنی (تولیدی)
2ـ10ـ تأسیسات جانبی و پروژه‌ای پی‌آیند (احداث راه، اماکن و خدمات عمومی و ...)
2ـ11ـ ویژگیهای طرح در هر یک از گزینه‌ها و فازهای طرح شامل:
2ـ11ـ1ـ ارایه ظرفیت تولید (در مورد طرحهای صنعتی، معدنی و عمرانی تولیدی نظیر نیروگاههای برق آبی) و یا ارایه سطح خدمات‌رسانی برای طرحهای عمرانی ـ خدماتی (احداث راه فرودگاه خطوط انتقال گاز و ...)
2ـ11ـ2ـ تخمین کلی سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی
2ـ11ـ3ـ برآورد نوع و میزان مواد اولیه، محل تأمین و نحوه انتقال آنها
2ـ11ـ4ـ برآورد نوع و میزان منابع (آب، انرژی، سوخت و ...) و موارد مصرف، محل تأمین و نحوه انتقال آنها
2ـ11ـ 5 ـ برآورد نیروی انسانی و محل تأمین
2ـ11ـ6 ـ برآورد و میزان محصولات اصلی و جانبی (برای طرحهای تولیدی)
3ـ تشریح مرحله آماده‌سازی و اقدامات زیر بنایی که منجر به تغییر و تخریب محیط‌زیست می‌شود به صورت فهرستی از خاکبرداری برداشت پوشش گیاهی، احداث استخر باطله، زهکشی، حفاری، انفجار، تغییر در مسیر آبهای سطحی، محل تأمین منابع قرضه، احداث جاده و تأسیسات عمومی و خدماتی و (حداکثر تا 4 صفحه)
4ـ آلاینده‌ها و پسماندهای مهم تولید شده طی فرآیند و عملیات در هر یک از گزینه‌ها و فازهای طرح شامل: آلاینده‌ها و پسماندهای تولید شده طی فرآیند و عملیات در هر یک از گزینه‌ها و فازهای طرح شامل آلاینده‌های هوا، فاضلابهای بهداشتی و صنعتی زایدات و ضایعات زباله، سر و صدا، ارتعاشات، پرتوها و ... (حداکثر تا 5 صفحه)
5 ـ خطرات، سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح در هر یک از گزینه‌ها و فازهای پیشنهادی شامل احتمال انفجار، نشت پیامدهای وقوع بلایای طبیعی و موارد غیر منتظره (حداکثر تا 5 صفحه)
6 ـ تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه
در زمینه‌های زیر پیش از اجرای طرح برای هر یک از گزینه‌های پیشنهادی (همراه با نقشه‌ها و ترجیحاً به صورت جداول و نمودارها حداکثر تا 25 صفحه)
6 ـ1ـ تعریف محدوده مطالعاتی و نمایش روی نقشه
6 ـ2ـ محیط فیزیکی شامل موارد:
6 ـ2ـ1ـ خاکشناسی (نوع و قابلیتهای کار، شیب، فرسایش و ...) آلودگیهای خاک و منابع مهم آنها
6 ـ2ـ2ـ زمین شناسی (مثل توپوگرافی، زلزله خیزی، رانش زمین و ...)
6 ـ2ـ3ـ منابع آب (موقعیت، کیفیت و کمیت آبهای سطحی و زیرزمینی، وضعیت سطح ایستایی منطقه و رژیمهای سیلابی و کم آبی) آلودگیهای آب و منابع مهم آنها، مصارف فعلی منابع آب)
6 ـ2ـ4ـ هوا و اقلیم (وضعیت اقلیمی گلباد، نزولات، دما و تبخیر در دوره زمانی 5 ـ10 ساله) آلودگیهای هوا و منابع مهم آنها
6 ـ2ـ 5 ـ صدا و ارتعاشات (سطح صدا) آلودگیهای صوتی و منابع مهم آنها
6 ـ3ـ محیط طبیعی و بیولوژیکی: زیستگاههای آبی و خشکی با ذکر لیست جوامع گیاهی و جانوری و گونه‌های نادر و با ارزش، مناطق 4 گانه محیط زیست)
6 ـ4ـ بهداشت و سلامت جامعه (با لحاظ نظرات دانشگاه علوم پزشکی ذیربط محل احداث پروژه)
6 ـ 5 ـ محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی (جمعیت و ویژگیها و تحولات آن، اشتغال، تسهیلات، آموزش، اعتقادات فرهنگی و مذهبی، میراث فرهنگی)
6 ـ 6 ـ معرفی اجمالی سایر طرحهای توسعه مصوب و یا در دست اجرای محدوده مطالعاتی (طرحهای توسعه کشاورزی، صنعتی و خدماتی با نمایش موقعیت آنها نسبت به محل اجرای طرح مورد نظر روی نقشه توپوگرافی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)
6 ـ7ـ تشریح کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه و راهبردهای طرحهای برنامه‌ریزی بالادست برای محدوده فوق‌الاشاره
7ـ پیش‌بینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح (در طرحهای چند پروژه‌ای با تأکید بر اثرات تجمعی) برای هر یک از گزینه‌ها و فازهای پیشنهادی (حداکثر تا 20 صفحه) به صورت زیر:
7ـ1ـ اثر بر محیط فیزیکی (توپوگرافی، خاک، ویژگیهای زمین‌شناسی، آب، هوا و اقلیم)
7ـ2ـ اثر بر محیط طبیعی و بیولوژیکی (جوامع گیاهی و جانوری، زیستگاههای آبی و خشکی)
7ـ3ـ اثر بر وضعیت بهداشت و سلامت جامعه (با لحاظ نظرات دانشگاه علوم پزشکی ذیربط محل احداث پروژه)
7ـ4ـ اثر بر محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی (جمعیت، اشتغال، مسکن، آموزش، اعتقادات فرهنگی و مذهبی، میراث فرهنگی و ...)
7ـ 5 ـ اثر بر کاربریهای اراضی و دیگر طرحهای توسعه محدوده مطالعاتی
8 ـ تجزیه و تحلیل آثار کاربریها و پیامدهای زیست محیطی طرح و استنتاج
9ـ مدیریت و پایش زیست محیطی
9ـ1ـ ارائه شـیوه‌های پیشـگیری کاهـش و کنترل برای هر یـک از آثار منـفی زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای طرح (حداکثر تا 10 صفحه)
9ـ2ـ ارایه برنامـه کلی مدیریت زیسـت محیطی برای اندازه‌گیری و پایش آثار زیست محیطی و بازرسی و نظارت بر حسن انجام اقدامات پیشنهادی کنترل و کاهش
10ـ ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی (بر حسب ضرورت)
11ـ منابع و مراجع مورد استفاده در تهیه گزارش ارزیابی اجمالی، ادارات سازمانهای دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی
12ـ نام و مشخصات، مسئولیت و تجربیات ارزیابی هر یک از مشاوران و تهیه‌کنندگان گزارش ارزیابی اجمالی