مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جنگل

شماره۳۰۰/۳۲۱۳۱                   ۱۲/۵/۱۳۹۲

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جنگل

استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱، طرح جامع ـ تفصیلی شهر جنگل را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۰ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ نرخ رشد جمعیت، با توجه به روند کاهنده جمعیت شهر، ۲ درصد در نظر گرفته می شود و محدوده طرح جامع، نیز بر محدوده طرح هادی مصوب شهر منطبق گردد و بر این اساس جداول سطوح و سرانه ها اصلاح و ارائه گردد و معابر احداث شده نیز خارج از محدوده طرح جامع قرار می گیرند.
۲ـ در نقشه منطقه بندی حریم شهر پهنه با عنوان آموزش عالی به پهنه با عنوان اراضی کشاورزی دیم تغییر یابد و در ضوابط و مقررات حریم شهر، با عنوان فعالیت مجاز برای آموزش عالی در نظر گرفته شود.
۳ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهر سازی و معماری و آستانه مغایرت های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهر سازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
۴ـ حرایم آثار تاریخی اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده، مطابق ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظر گرفته شود و در ضوابط و مقررات طرح و سایر اسناد ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می گردد.
این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۵) معادل ۱۲۱۲۴ نفر در محدوده ای به وسعت ۲۶۰ هکتار شامل کاربری های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۶/۳۳ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۳۱۸ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر جنگل بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی