تصویب نامه در خصوص پرداخت یارانه سود و مانده مطالبات معوق به خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، ایلام، فارس، کرمان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، مازندران و خراسان شمالی

شماره۴۲۲۰۶/ت۴۹۹۸۳هـ                              ۱۸/۴/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص پرداخت یارانه سود و مانده مطالبات معوق به خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، ایلام، فارس، کرمان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، مازندران و خراسان شمالی

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۱۰۲۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی براساس مصوبات هیأت وزیران در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، ایلام، فارس، کرمان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، مازندران و خراسان شمالی را تضمین و تعهد می نماید که هزینه های یاد شده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسؤولیت بانک های عامل در وصول مطالبات نیست.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری