تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

شماره۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ                              ۲۴/۴/۱۳۹۳ 

تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۹۵۶۶/۶۰ مورخ ۲۴/۲/ ۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
الف ـ به منظور بررسی خط مشی صادرات کشور و ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، برنامه های جامع و بخشی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، شناخت و تعریف موانع و تنگناهای ساختاری صادرات کشور و مشخص نمودن اقدام لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی به صورت برنامه ریزی شده و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و سیاست های صادراتی دستگاه های اجرایی و جلوگیری از موازی کاری در حوزه صادرات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و مرکب از وزیران صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و نفت، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران (دبیر شورا) تشکیل می شود.
ب ـ تصمیمات شورای یادشده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می شود.
ج ـ دبیرخانه شورای مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری