قانون اصلاح لایحه قانون اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران

‌قانون اصلاح
لایحه قانون اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران
‌ماده واحده - اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران مصوب 58.2.15 شورای انقلاب اسلامی
ایران به شرح پیوست این قانون اصلاح و به دولت اجازه‌داده می‌شود که مفاد آنرا تا
وصول نتیجه از کمیته بین‌المللی المپیک به مورد اجرا بگذارد.
" اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران"
‌بخش یکم - تعریف و هدف
‌ماده 1 - کمیته ملی المپیک ایران که در این اساسنامه "‌کمیته" نامیده می‌شود بر
اساس اصول اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک، به منظور حمایت از‌نهضت المپیک و
بازیهای مربوط به آن و همچنین ورزش آماتوری در ایران تشکیل می‌گردد.
‌ماده 2 - کمیته ملی المپیک ایران سازمانی است مستقل، غیر انتفاعی، دارای شخصیت
حقوقی، استقلال مالی و دور از هر گونه منظورهای نژادی،‌مذهبی، سیاسی و تجاری.
‌بخش دوم - وظایف کمیته
‌ماده 3 - وظایف کمیته به شرح زیر است:
‌الف - اجرای قوانین و رعایت مقررات کمیته بین‌المللی المپیک
ب - ارتباط دائم با کمیته بین‌المللی و کمیته‌های ملی المپیک کشورها و فدراسیونهای
بین‌المللی و قاره‌ای برای حفظ المپیک و منافع فدراسیونهای ملی‌ورزشی کشور.
پ - معرفی فدراسیونهای ملی و ارگانهای ورزشی ایران به مجامع بین‌المللی ورزشی و
حفظ حقوق آنان.
ت - فراهم ساختن مقدمات شرکت ورزشکاران منتخب ایران در بازیهای المپیک و آسیایی.
ث - آشنا نمودن عامه مردم به مرام بازیهای المپیک و تشویق آنان برای پشتیبانی از
نهضت بازیهای المپیک.
ج - تشکیل نمایشگاههای هنری وابسته به بازیهای آسیایی و المپیک.
چ - نظارت بر اجرای اصول آماتوری در مسابقه‌های ورزشی و کوشش در آشنا ساختن جامعه
به ارزشهای معنوی ورزش و رعایت اصول آماتوری در‌مدارس و باشگاهها و مراکز عمومی با
استفاده از وسائل ارتباط همگانی
ح - اعزام نمایندگان کشور به مجامع مربوط به بازیهای المپیک و آسیایی.
خ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد خلافها و یا گزارشات واصله از فدراسیونهای ملی و
بین‌المللی و ارگانهای ورزشی بین‌المللی علیه فدراسیونهای‌ملی و ارگانهای ورزش
کشور و ورزشکاران.
‌تصمیمات مجمع در این موارد برای فدراسیونها و ارگانهای ورزشی ایران لازم‌الاجرا
است.
‌د - در صورت ضرورت تشکیل کلاسهای آموزشی اعم از داخلی و بین‌المللی در ایران با
همکاری کمیته همکاریهای بین‌المللی المپیک، فدراسیونهای‌مربوطه و سازمانهای ورزشی
علمی (‌داخلی و خارجی) و اعزام افراد به دوره‌های آموزشی کمیته همکاریهای
بین‌المللی المپیک.
‌ذ - تأیید و همکاری در تنظیم برنامه اعزام نمایندگان فدراسیونهای ملی و ارگانهای
ورزشی و ایرانیان عضو سازمانهای ورزشی بین‌المللی به کنگره‌ها و‌مجامع بین‌المللی
به هنگام برگزاری بازیهای المپیک و آسیایی در صورت لزوم.
‌ر - همکاری در انجام امور فدراسیونهای ورزشی آسیایی و بین‌المللی که دفتر آنان در
ایران مستقر است.
‌ز - همکاری با فدراسیونهای ورزشی جهت آماده نگاه داشتن افراد تیم ملی برای اعزام
به بازیهای المپیک و آسیایی.
‌ژ - بررسی و تطبیق اساسنامه و آیین‌نامه‌های فدراسیونهای ملی ورزشی آماتور ایران
با موازین و مقررات آماتوریزم.
س - معرفی نمایندگان ایران در کمیته بین‌المللی المپیک طبق مقررات آن کمیته.
ش - تشکیل جلسات مشورتی رؤسا و دبیران فدراسیونهای ورزشی با هیأت اجرایی کمیته و
رؤسا و دبیران کنفدراسیونها مستقر در ایران هر سه ماه یک‌بار به منظور بررسی امور
بین‌المللی فدراسیونها.
ص - تدوین و نشر اخبار و کتب و نشریات و مقالات ورزشی و هنری مربوط به المپیک و
فدراسیونها و مقررات فنی بین‌المللی و نشریه کمیته ملی‌المپیک ایران.
ض - اختصاص یک روز و یا یک هفته در سال به نام المپیک با همکاری فدراسیونهای ملی.
4 - ثبت و نگاهداری کلیه سوابق بازیهای المپیک و آسیایی و جهانی و ثبت حد نصابها و
نتایج مقامهای به دست آمده.
ظ - تهیه و نگهداری پرونده‌های پزشکی برای کلیه قهرمانان ملی با همکاری فدراسیون
پزشکی - ورزشی کشور.
‌بخش سوم - سازمان
‌ماده 4 - کمیته دارای ارکان زیر است:
‌الف - مجمع همگانی.
ب - هیأت اجرایی.
پ - دبیرخانه کل.
ت - کمیته تدارکاتی بازیهای المپیک و آسیایی.
‌بخش چهارم - مجمع همگانی
‌ماده 5 - مجمع همگانی که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری کمیته است و در این اساسنامه
"‌مجمع" خوانده می‌شود، از افراد و مقامهایی به شرح زیر‌تشکیل می‌شود.
‌الف - هر ایرانی که عضویت کمیته بین‌المللی را داشته باشد، منوط به این که انتخاب
این شخص بعد از بهمن 1357 (‌اول فوریه 1979) صورت گرفته‌باشد.
ب - نمایندگان فدراسیونهای ورزشی که ورزش آنها جزء برنامه بازیهای المپیک است و
اکثریت اعضاء مجمع را تشکیل می‌دهند:
1- فدراسیون بسکتبال ایران
2- فدراسیون جودو ایران
3- فدراسیون تیراندازی ایران
4- فدراسیون شنا
5- فدراسیون دو و میدانی
6- فدراسیون قایقرانی
7- فدراسیون هندبال
8- فدراسیون کشتی
9- فدراسیون وزنه‌برداری
10 - فدراسیون اسکی
11 - فدراسیون دوچرخه سواری
12 - فدراسیون فوتبال
13 - فدراسیون سوارکاری
14 - فدراسیون هاکی
15 - فدراسیون ژیمناستیک
16 - والیبال
پ - اعضاء اقلیت مجمع عبارتند از:
پ - 1 - نمایندگان فدراسیونهای ورزشی که ورزش آن دارای بازیهای جهانی بوده یا جزء
ورزشهای بازیهای آسیایی است.
17 - فدراسیون ناشنوایان ایران.
18 - معلولین ایران
19 - فدراسیون تنیس ایران
20 - فدراسیون بدمینتون ایران
پ - 2 نمایندگان نهادهای ورزشی کشور.
21 - نماینده ورزش کارگران ایران
22 - نماینده ورزش کشاورزان
23 - نماینده ورزش ارتش ایران
24 - نماینده ورزش دانشجویان و دانش‌آموزان ایران
پ - نمایندگان سایر نهادها.
25 - یک نفر از بین قهرمانان صاحب مدال المپیک به انتخاب خودشان.
26 - دو نفر از بین رؤسا و دبیران کنفدراسیون‌های قاره‌ای و اعضاء ایرانی هیأت
رئیسه فدراسیونهای بین‌المللی که ورزش آنها جزء برنامه بازیهای‌المپیک است، منوط
به این که انتخاب آنان بعد از بهمن 1357 (‌اول فوریه 1979) صورت گرفته شده باشد.
27 - چهار نفر از افراد مطلع در امور ورزشی و بازیهای المپیک به معرفی مسئول ورزش
کشور.
‌تبصره 1 - در صورت تغییر سمتهای اشخاص نامبرده شده در بند ب و پ - 1، پ 2 و پ 3
اعضاء و افراد منتخب یا منتصب جدید به جای آنها به‌عضویت مجمع درخواهند آمد.
‌تبصره 2 - کمیته ملی المپیک می‌تواند دارای اعضاء افتخاری که از بین دوستداران و
علاقمندان به بازیهای المپیک به عضویت پذیرفته می‌شوند باشد.‌این اعضاء طبق
آیین‌نامه مخصوص که از طرف هیأت اجرائیه به تصویب خواهد رسید به عضویت پذیرفته شده
و مبلغی را به عنوان حق عضویت‌سالانه به کمیته پرداخت و کارت مخصوص عضویت دریافت
می‌دارند.
‌تبصره 3 - اعضای افتخاری کمیته ملی المپیک بنا به دعوت دبیرخانه کمیته ملی المپیک
می‌تواند در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت‌نماید.
‌ماده 6 - کلیه اعضای مجمع باید تابعیت ایرانی و متصف به اخلاق نیک و مشهور به حسن
سابقه در اجتماع باشند.
‌ماده 7 - دوره عملی مجمع چهار سال است و هر سال لااقل یک بار تشکیل جلسه خواهد
داد. حضور اکثریت برای رسمیت یافتن جلسه ضروری است‌و در صورتی که اکثریت حاصل نشود
ظرف مدت یک ماه مجدداً دعوت به عمل خواهد آمد و این جلسه با اعضاء حاضر تشکیل خواهد
شد و‌تصمیمات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌بخش پنجم - وظایف مجمع
‌ماده 8 - مجمع همگانی که ریاست آن با رئیس هیأت اجرایی خواهد بود حداقل هر سال
یک‌بار تشکیل می‌شود، محل و تاریخ برگزاری و دستور جلسه‌مجمع باید توسط دبیر کل
تنظیم و به وسیله پست سفارشی همراه با رسید برای کلیه اعضاء ارسال گردد. دستور
جلسه مجمع که به طور عادی تشکیل‌می‌شود شامل موارد زیر خواهد بود:
‌الف - تصویب صورتجلسه قبل.
ب - تعیین سه نفر جهت بررسی صورتجلسه قبل و برای نظارت در امر انتخابات.
پ - تأیید گزارش هیأت اجرایی و دبیر کل.
ت - تأیید گزارش مالی توسط خزانه‌دار و پیشنهاد بودجه کمیته به مقامات ذیصلاح.
ث - پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه.
ج - انتخاب هیأت اجرایی. رئیس - نواب رئیس - دبیر کل - خزانه‌دار و اعضاء.
چ - طرح سؤالات و پیشنهادات.
ح - تعیین تاریخ و محل جلسه بعدی مجمع.
‌ماده 9 - در مورد پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه و موارد زیر باید نصف به اضافه یک
اعضاء در جلسه مجمع حاضر باشند:
1 - تغییر یا اضافه کردن مواد به صورتجلسه.
2 - تعلیق یا اخراج عضو یا اعضاء مجمع.
‌تبصره - در موارد تصمیم‌گیری رأی اکثریت معتبر خواهد بود.
‌ماده 10 - برای انتخاب اعضاء هیأت اجرایی رأی‌گیری به صورت دسته جمعی یا مجزا
خواهد بود، تشخیص نوع رأی‌گیری با موافقت مجمع خواهد‌بود.
‌ماده 11 - جلسه فوق‌العاده مجمع با تقاضای کتبی یک سوم کل اعضاء مجمع یا به
تقاضای رئیس یا دبیر کل تشکیل خواهد شد. تقاضای تشکیل جلسه‌فوق‌العاده مجمع از طرف
هر یک از اعضاء باید دو ماه قبل از تاریخ مجمع مورد درخواست به دبیرخانه کمیته
تسلیم و دعوتنامه، محل تشکیل جلسه و‌تاریخ و دستور جلسه آن باید حداقل یک ماه قبل
از تاریخ تشکیل مجمع به اطلاع کلیه اعضاء برسد.
‌ماده 12 - دبیر کل کمیته موظف است صورتجلسات مجمع را تنظیم و برای اعضاء ارسال
دارد.
‌ماده 13 - کلیه تصمیمات مجمع بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ آن به مراجع ذینفع
قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 14 - مجمع دارای دستور اجلاس است و پیشنهادها باید دو ماه قبل از تشکیل
اجلاس مجمع به دبیرخانه کل رسیده باشد تا در دستور قرار بگیرد.
‌در اجلاس مجمع، گزارشهای دبیر کل و خزانه‌دار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
‌ماده 15 - دبیر کل موظف است لااقل پانزده روز قبل از تشکیل جمع، دستور اجلاس و
پیشنهادهای رسیده را برای آگاهی اعضاء ارسال دارد.
‌ماده 16 - اشخاص مشروحه زیر نمی‌توانند به عضویت مجمع برگزیده شوند:
‌الف - ورزش‌پیشگان.
ب - افرادی که برای نفع شخصی به ورزش بستگی و اشتغال داشته باشند (‌به غیر از
افرادی که به عنوان شغل از این راه به طور مستمر در ورزش حقوق‌دریافت می‌دارند).
پ - هر شخصی که در مسابقه‌های ورزشی سمت مربیگری داشته باشد و پول دریافت دارد.
‌ماده 17 - خدمت کلیه اعضای مجمع افتخاری است و در مقابل خدمات، حق‌الزحمه یا
پاداش دریافت نمی‌کنند ولی در هنگام مأموریت از هزینه سفر و‌فوق‌العاده اقامت بر
طبق ضوابط استفاده خواهند کرد.
‌ماده 18 - کمیته می‌تواند هر یک از اعضای مجمع را که بر خلاف قوانین جاری کشور
اقدامی کرده و یا به نحوی به منافع و حیثیت و شؤون کمیته لطمه‌وارد آورده باشد و
یا به عللی شایستگی عضویت از او سلب شده باشد از عضویت محروم و جانشین وی را بر
طبق مفاد این اساسنامه انتخاب کند.
‌بخش ششم - هیأت اجرایی
‌ماده 19 - مجمع حداکثر دو ماه پس از بازیهای المپیک نسبت به انتخاب هیأت اجرایی
کمیته از بین اعضاء خود برای مدت چهار سال (‌یک دوره‌المپیک) اقدام می‌کند.
‌ماده 20 - هیأت اجرایی کمیته که اکثریت آن از بین نمایندگان فدراسیونهای ورزشی
انتخاب می‌شوند (‌شش نفر) دارای یازده عضو به شرح زیر است:
‌الف - رئیس هیأت اجرایی که ریاست مجمع را نیز خواهد داشت.
ب - دو نایب رئیس.
پ - دبیر کل.
ت - خزانه‌دار.
ث - شش عضو.
‌ماده 21 انتخاب مجدد اعضای هیأت اجرایی در دوره‌های بعدی بدون مانع است.
‌بخش هفتم - وظایف هیأت اجرایی
‌ماده 22 - وظایف هیأت اجرایی به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - هیأت اجرایی مسئول کلیه امور اداری، مالی، فنی و بین‌المللی کمیته خواهد
بود.
ب - هیأت اجرایی حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسه‌های فوق‌العاده را
می‌توان با دعوت قبلی دبیرخانه تشکیل داد.
پ - انتخاب مسئولین و اعضاء کمیته‌های فرعی و نظارت بر اعمال آنان.
ت - انتخاب نمایندگان کشور در کمیته بین‌المللی المپیک و کنگره‌های آن و جلسات
شورای بازیهای آسیایی و نمایندگان فدراسیونهای ملی در مجامع‌جهانی و رسیدگی به
کلیه مسائل مربوط به جلسات مجمع عمومی فدراسیونهای بین‌المللی و آسیایی که
نمایندگان ایران در آن عضویت دارند.
‌ماده 23 - رئیس هیأت اجرایی، جلسات هیأت و در صورت لزوم کمیته‌های فرعی را اداره
خواهد کرد. در صورت تساوی آراء رأی رئیس قاطع خواهد‌بود.
‌ماده 24 - چنانچه رئیس هیأت به عللی نتواند وظایف خود را انجام دهد و یا در غیاب
و یا در مورد استعفا و کناره‌گیری ایشان تا انتخاب رئیس جدید‌یکی از نواب رئیس
عهده‌دار انجام وظایف وی خواهد بود.
‌ماده 25 - رئیس هیأت اجرایی همراه با خزانه‌دار و دبیر کل کلیه اسناد مالی کمیته
را امضاء خواهد نمود.
‌ماده 26 - رئیس هیأت اجرایی و دبیر کل کمیته می‌توانند در کلیه جلسات کمیته‌های
فرعی و مجمع رؤسا و دبیران فدراسیونها و سایر جلسات مربوطه‌شرکت نمایند.
‌بخش هشتم - دبیرخانه کل
‌ماده 27 - دبیرخانه کمیته که زیر نظر دبیر کل اداره می‌شود مسئولیت اداره امور
اداری و اجرای بودجه مصوب را داشته و دبیر کل اختیار تام دارد که کلیه‌امور اجرایی
کمیته را با تصویب هیأت اجرایی انجام دهد. دبیرخانه موظف است کلیه مکاتبات داخلی و
خارجی کمیته را تهیه و به امضاء دبیر کل‌برساند و بر حسن جریان امور اداری و
مکاتباتی و نیز نگاهداری و ضبط سوابق و اسناد تنظیم صورتجلسات مجمع، هیأت اجرایی و
دستور جلسات‌مربوطه و بالاخره هماهنگی کلیه امور کمیته نظارت دقیق نماید.
‌تبصره - امور استخدامی کارمندان و کارکنان دبیرخانه کل طبق آیین‌نامه‌ای است که
به تصویب مجمع می‌رسد.
‌ماده 28 - خزانه‌دار کمیته در جمع‌آوری حق عضویت - کمکهای مالی و هدایا مشارکت و
نظارت خواهد داشت و همچنین در وصول مطالبات و‌اعتبارات کمیته و در راه تکثیر
درآمدهای مربوطه تلاش و کوشش نموده و بر حسن جریان امور محاسباتی کمیته و تنظیم
دفاتر و اسناد مربوطه نظارت‌نموده، ترازنامه سالیانه و بررسی بودجه را برای تقدیم
به مجمع تهیه و تنظیم می‌نماید.
‌بخش نهم - کمیته تدارکات بازیهای المپیک و آسیایی
‌ماده 29 - هیأت اجرایی اعضاء کمیته تدارکاتی بازیهای المپیک و بازیهای آسیایی را
از بین اعضاء مجمع و هیأت اجرایی یا افراد واجد شرایط دیگر‌انتخاب می‌نماید این
کمیته با همکاری فدراسیونهای مربوطه نسبت به فراهم ساختن مقدمات شرکت ورزشکاران
ایرانی تهیه وسائل مسافرت - تأمین‌محل اردوی آمادگی و اداره و نظارت در امور
قهرمانان و همراهان در بازیهای قاره‌ای و المپیک اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
‌ماده 30 - کمیته تدارکاتی حداقل هجده ماه قبل از شروع هر المپیک یا بازیهای
آسیایی تشکیل و دوره عمل آن فقط برای همان دوره بازیها می‌باشد.
‌ماده 31 - نظرات کمیته تدارکاتی پس از تصویب هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران
به مرحله اجرا در خواهد آمد.
‌ماده 32 - کمیته تدارکاتی از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1 - یک نفر رئیس (‌از بین اعضاء هیأت اجرایی).
1 - یک نفر نایب رئیس.
3 - یک نفر دبیر.
4 - یک نفر خزانه‌دار.
5 - سه نفر عضو.
‌کمیته‌های فرعی
‌ماده 33 - هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برای انجام امور مقدماتی و تسریع
در انجام مسائل مربوط به شرکت ورزشکاران و آماده نمودن نفرات‌شرکت‌کننده کمیته‌های
فرعی زیر را بنا به پیشنهاد کمیته تدارکاتی و برای مدت معینی تشکیل می‌دهد:
‌الف - کمیته امور مسابقات مقدماتی.
ب - کمیته روابط عمومی و انتشارات.
پ - کمیته امور مالی، برنامه‌ریزی و بودجه.
ت - کمیته هماهنگی و نظارت.
ث - کمیته بهداشت و پزشکی.
ج - کمیته قضایی و انضباطی.
‌ماده 34 - هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران تعداد اعضاء و وظایف هر کمیته فرعی
را مشخص و ابلاغ می‌نماید تا تحت نظر کمیته تدارکاتی انجام‌وظیفه نماید.
‌ماده 35 - هر کمیته فرعی دارای یک مسئول خواهد بود.
‌ماده 36 - کمیته تدارکاتی بنا به پیشنهاد مسئول کمیته فرعی اعضاء کمیته را از
اعضاء مجمع و یا افراد ذیصلاح انتخاب و بعد از تصویب هیأت اجرایی‌کمیته ملی المپیک
ایران ابلاغ صادر می‌نماید.
‌ماده 37 - مسئولین کمیته‌های فرعی موظفند هر ماه گزارش کاملی از پیشرفتهای
کمیته‌های مربوط را کتباً به کمیته تدارکاتی تقدیم تا پس از رسیدگی از‌دبیرخانه به
نظر هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برسد.
‌ماده 38 - کلیه اعضاء هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران می‌توانند در جلسات
کمیته تدارکاتی و کمیته‌های فرعی شرکت نمایند و دبیر کل از نظر‌هماهنگ نمودن
برنامه‌ها نظارت کلی خواهد داشت.
‌ماده 39 - برای همکاری و هماهنگی در امور مربوط به آمادگی و انتخاب ورزشکاران
شرکت‌کننده در بازیهای المپیک و آسیایی جلسات مشورتی با‌حضور رؤسای فدراسیونهای
شرکت‌کننده در بازیها و کمیته تدارکاتی و کمیته‌های فرعی تشکیل و نسبت به انجام
بهتر امور نظرخواهی و هماهنگی‌خواهد گردید.
‌ماده 40 - در پایان بازیهای المپیک و آسیایی نمایندگان کمیته تدارکاتی که برای
اداره و نظارت به همراه شرکت‌کنندگان در بازیها شرکت نموده‌اند گزارش‌کاملی از طرز
کار و استعداد قهرمانان و نمایندگان اعزامی و پیشرفتهای حاصله در هر رشته ورزشی
تهیه و به هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران‌تقدیم خواهند نمود که در جلسه مجمع
مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
‌بخش دهم - بودجه کمیته ملی المپیک ایران
‌ماده 41 - بودجه کمیته ملی المپیک ایران را خزانه‌دار با همکاری دبیر کل تنظیم و
به تصویب مجمع عمومی خواهد رسانید.
‌ماده 42 - عواید کمیته ملی المپیک ایران عبارت است از:
‌الف - اعتباری که از محل کمک دولت منظور شده و با توجه به ضوابط کمیته بین‌المللی
المپیک هیچگونه دخالتی از بابت این کمک که به آزادی این‌کمیته لطمه‌ای وارد سازد
قبول نخواهد شد.
ب - کمک مالی که از طرف افراد و یا سازمانها داده می‌شود.
پ - عواید مسابقات ما قبل المپیک.
ت - اعانه یا هدایایی که افراد یا مؤسسات می‌پردازند.
ث - عوایدی که کمیته در تشکیل روز یا هفته المپیک جمع‌آوری می‌نماید.
ج - عواید حاصل از فروش تمبر و سکه‌های ورزشی و علامات المپیک و آسیایی.
‌ماده 43 - کلیه عواید با تصویب هیأت اجرایی هزینه خواهد شد و بیلان آن به مجمع
عمومی ارائه خواهد گردید.
‌ماده 44 - امور مالی و تعهدات کمیته ملی المپیک ایران با دو امضاء از سه امضاء
زیر خواهد بود:
‌الف - رئیس یا دبیر کل.
ب - خزانه‌دار.
‌ماده 45 - هیأت اجرایی می‌تواند برای همکاری از رؤسای سابق سازمان تربیت بدنی و
دبیران کل کمیته ملی المپیک ایران و رؤسای سابق‌فدراسیون‌های ورزشی و افرادی که به
نحوی از انحاء در پیشبرد ورزش و مقاصد المپیک خدماتی انجام داده باشند به نام
مشاور دعوت به عمل آورد.
‌ماده 46 - در صورت لزوم برای تغییر مواد این اساسنامه، پیشنهادات در هیأت اجرایی
کمیته ملی المپیک ایران مطرح و جهت اظهار نظر به مجمع‌عمومی ارجاع تا از طریق هیأت
دولت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
‌ماده 47 - این اساسنامه که دارای ده بخش و چهل و هفت ماده و پنج تبصره است در
جلسه مورخ 1360.4.3 کمیسیون شماره 21 (‌سازمانهای وابسته‌به نخست‌وزیری) مجلس
شورای اسلامی، طبق اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی
در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت شمسی‌به تصویب کمیسیون سازمانهای وابسته
به نخست‌وزیری رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده و برای مدت دو سال از
تاریخ تصویب به‌صورت آزمایشی قابل اجرا است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی