قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب

‌قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ
و استفاده از دستگاه فلزیاب
‌ماده واحده - ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه
فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از‌سازمان میراث فرهنگی کشور
می‌باشد.
‌تبصره 1 - دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون
مستثنی می‌باشند.
‌تبصره 2 - متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم
می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف‌اموال فرهنگی - تاریخی
مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس
مجازات مقرر در ماده (562) قانون‌مجازات اسلامی - مصوب 1375.3.2 - محکوم می‌شود.
‌تبصره 3 - آئین‌نامه اجرائی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت
اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس از‌ابلاغ این قانون توسط وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم
اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ
1379.12.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی