صورتجلسه چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

صورتجلسه چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

براساس دعوتنامه شماره 303/2167 مورخ 29/4/82، جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ساعت 10 روز یکشنبه 12/5/82 در دفتر معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا تشکیل گردید.
ابتدا دبیر شورای عالی، توضیحاتی در خصوص موارد دستور کارهای جلسه ارائه و سپس سردار سرتیپ پاسدار انصاری رئیس گروه مشاورین فرماندهی و معاون راهنمایی و رانندگی ناجا، گزارشی از فعالیت های انجام شده و برنامه های در دست اقدام راهنمایی و رانندگی در پنج محور زیر ارائه کرد:
1. اصول حاکم بر برنامه های راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
2. اقدامات انجام شده در سال 1381 و بیان آمار و ارقام ترافیکی سال 81
3. برنامه های سال 1382 راهنمایی و رانندگی ناجا
4. تشریح برنامه های خدمات ترافیکی در سال 1382
5. آخرین وضعیت اجرای طرح ساماندهی تردد موتور سیکلت سواران در سطح کشور
در ادامه جلسه، ریاست شورای عالی، تدوین راهبردهای لازم برای اعمال جدی مقررات را تأکید کرد و همه اعضای شورا از اقدامات انجام شده تشکر و قدردانی نموده و خواستار تقویت همه جانبه راهنمایی و رانندگی از نظر امکانات، تجهیزات و پرسنل آموزش دیده شدند و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمودند:
1. به منظور افزایش توان کنترلی و نظارتی پلیس، بهبود ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی و کاهش مراجعات مالکان موتور سیکلت ها به این ادارات، مقرر گردید معاونت راهنمایی و رانندگی از اول شهریور ماه سال جاری، شماره گذاری موتور سیکلت ها را در کارخانجات و نمایندگی های مجاز، قبل از تحویل به خریدار، انجام دهد. وزارت صنایع و معادن همکاری لازم را در جهت اجرای این مصوبه معمول می نماید.
2. دبیرخانه شورای عالی موظف گردید با همکاری و از طریق سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنایع و معادن و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استانداردهای زیست محیطی و ایمنی موتور سیکلت ها را تعیین و برای طرح و تصویب به شورای عالی ارائه نماید.
3. پیرو بند 1 صورتجلسه چهل و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، نظر به تکمیل مطالعات و تأیید کمیته فنی شورای عالی، اجرای پروژه قطار شهری اهواز در کریدور شمال شرقی – جنوب غربی مورد تصویب قرار گرفت.
4. نامه ارجاعی آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور، به شماره 20822 مورخ 82/4/19 در مورد حل مسئله ترافیک تهران بررسی و مقرر گردید طی جلسه اضطراری در هفته آینده، شهرداری تهران، راهنمایی و رانندگی و سایر ارگان های مربوط، مطالعات و اقدامات اجرایی خود را به شورای عالی ارائه کند تا نتیجه تصمیم جلسه شورای عالی در جلسه پیشنهادی معاون اول رئیس جمهور مطرح و اقدامات لازم انجام گیرد.

معاون عمرانی وزیر کشور- محمدحسین مقیمی