قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی

‌قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش‌آموزی
‌ماده واحده - به منظور جذب، آموزش و سازماندهی دانش‌آموزان مدارس کشور در ارتش
بیست میلیونی و ایجاد روحیه همیاری، مسئولیت‌پذیری‌و آمادگی دفاع همه جانبه از
انقلاب اسلامی و بسط فرهنگ و تفکر بسیجی، واحدهای پویندگان و پیشگامان بسیج
دانش‌آموزی به ترتیب در مدارس‌راهنمایی و متوسطه پسرانه و دخترانه کشور توسط نیروی
مقاومت بسیج سپاه با هماهنگی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌گردد.
‌تبصره 1 - در مدارس ابتدایی بر حسب شرایط و آمادگی دانش‌آموزان واحدهای امیدان
بسیج دانش‌آموزی با سازماندهی و علائم مناسب با شرایط‌سنی آن‌ها تشکیل می‌گردد.
‌تبصره 2 - کلیه برنامه‌های امیدان، پویندگان و پیشگامان بسیج دانش‌آموزی با حفظ
درجات مصوب بسیج و تعیین سطوح سه‌گانه در هر درجه‌مناسب با مقطع تحصیلی و در
عضویت‌های عادی و فعال و ویژه انجام می‌شود.
‌تبصره 3 - شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی به منظور هماهنگی لازم و
پشتیبانی مؤثر از تشکیل، توسعه و تقویت فعالیت‌های‌بسیج دانش‌آموزی و آموزش آمادگی
دفاعی مدارس با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل می‌شود:
- وزیر آموزش و پرورش به عنوان رییس شورا.
- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه.
- نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه.
- معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش.
- مسئول بسیج دانش‌آموزی نیروی مقاومت بسیج سپاه به عنوان دبیر شورا.
- یکی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش.
- مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش.
‌تبصره 4 - به منظور پیگیری مصوبات شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی و
نظارت بر عملکرد ستادهای استان‌ها و کمیته‌های‌تخصصی، ستاد اجرایی بسیج دانش‌آموزی
با ترکیب دو نماینده از سوی وزیر و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش و دو
نماینده از سوی‌فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه تشکیل
می‌شود.
‌تبصره 5 - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش مکلفند
اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون را در سال 1375 از‌محل‌های ردیف تقویت بنیه
دفاعی (503041) نیروهای مسلح و سرانه بسیج دانش‌آموزی تأمین و برای سال‌های بعد در
حدود امکانات عمل نمایند.
‌تبصره 6 - کلیه مؤسسات دولتی و نهادها، ضمن همکاری و حمایت از فعالیت‌های بسیج
دانش‌آموزی تلاش نمایند در موارد لزوم برای مشارکت‌داوطلبانه دانش‌آموزان به طور
سازمان یافته در برنامه‌های مربوطه از طریق بسیج دانش‌آموزی اقدام نمایند.
‌تبصره 7 - هشتم آبان ماه، سالروز شهادت اسوه دانش‌آموزان انقلاب اسلامی،
دانش‌آموز بسیجی، شهید محمدحسین فهمیده به عنوان روز بسیج‌دانش‌آموزی تعیین
می‌شود.
‌آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه
یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1375.2.25 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری