مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم حفاظت و احیاء ارزش های شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی در بافت فرهنگی ـ تاریخی شهر شیراز


شماره۳۰۰/۲۱۹۶۴                                    ۲۴/۴/۱۳۹۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم حفاظت

و احیاء ارزش های شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی

در بافت فرهنگی ـ تاریخی شهر شیراز

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس

با توجه به گزارش ارائه شده توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص تخریب های انجام شده در بافت پیرامون حرم مطهر شاهچراغ (ع) و بنا بر درخواست این سازمان موارد بررسی و بیانیه زیر در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید.

بافت فرهنگی ـ تاریخی شهر شیراز، به ویژه بافت پیرامون حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) شاهچراغ، با در برداشتن مجموعه ارزشمندی از محلات و ابنیه تاریخی که در طول سال های متمادی براساس رعایت حرمت حرم مطهر شاهچراغ، هماهنگ با آداب زیارت و مجاورت با این بقعه متبرکه و براساس مختصات فرهنگی، طبیعی و تاریخی شهر شیراز و مردمان آن شکل گرفته است، بی تردید یکی از بارزترین شواهد فرهنگ و تمدن دیرپای ایرانی ـ اسلامی بوده و پاسداری از این ثروت معنوی و فرهنگی و ممانعت از تخریب آن، برعهده تمام دوستداران فرهنگ و تاریخ ایران اسلامی، از جمله دستگاه ها و نهادهای اجرایی است.

شورای عالی شهرسازی و معماری براساس وظایف حاکمیتی و نظارتی خود و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری (مندرج در بند نهم سیاست های کلی شهرسازی ـ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) به عنوان نهاد متولی هماهنگ کننده طرح های شهرسازی، ضمن بررسی مجموعه شرایط نابسامان بافت تاریخی شهر شیراز و مسایل مبتلابه آن، که بخشی از آن محصول طرح های شهرسازی متعدد و ناهماهنگی است که در بافت تاریخی شهر، به ویژه پیرامون حرم مطهر شاهچراغ توسط دستگاه ها و نهادهای اجرایی متعدد در دست انجام بوده (و استمرار آن نتیجه ای جز صدمه ی جدی به هویت معنوی و تاریخی بافت شهری پیرامون حرم را به همراه نخواهد داشت) در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ مقرر نمود که طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز با رویکرد صیانت از یکپارچگی بافت و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و احیاء فرهنگ سکونت، تهیه و پس از تصویب در شورای عـالی شهرسازی و معماری، به عنـوان سند بالادست الزام آور برای تهیه کلـیه طرح های مرتبط با بافت تاریخی ـ فرهنگی در نظر گرفته شود. افزون بر آن به جهت اهمیت موضوع بافت پیرامون حرم مطهر، بنابر دستور وزیر محترم راه و شهرسازی تهیه طرح اجرایی بافت، تحت نظارت شورای راهبری بافت پیرامون حرم شاهچراغ، متشکل از معاونان وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت کشور در حال انجام بوده و برای هماهنگی و یکپارچگی اقدامات سازمان مجری ساختمان های دولتی وزارت راه، مجری این اقدامات خواهد بود، همچنین طرح تفصیلی بافت فرهنگی و تاریخی نیز، هم اکنون در مراحل نهایی بررسی و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.

در این راستا و با توجه به تداوم تخریب بافت شهری و ابنیه تاریخی شهر شیراز، شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تأکید بر لزوم تمکین کلیه دستگاه ها و نهادهای معنوی و شهری فعال در بافت تاریخی شهر شیراز به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و اجتناب از هرگونه اقدام خارج از مصوبات شورای مذکور (که خود بی تردید زمینه ساز تشدید تخریب شواهد شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی در بافت تاریخی شیراز خواهد شد)، خواستار مشارکت کلیه دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در راستای ایجاد زمینه های لازم جهت رعایت حقوق ساکنین محلات تاریخی شهر، فراهم نمودن بستر مناسب جهت حضور و خدمات رسانی به زائران آن بقعه متبرکه و در عین حال صیانت از هویت تاریخی و معنوی و شواهد فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی می باشد.

مراتـب جـهت استـحضار، صدور دسـتور انـعکاس به کلیـه مراجـع ذی ربـط اعلام می شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی