قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا

‌قانون
موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا

‌ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
کلمبیا، مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست‌تصویب و اجازه مبادله اسناد
آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا

‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا که از این پس "‌طرفهای متعاهد"
خوانده می‌شوند، به منظور تحکیم و گسترش روابط دوستانه‌فیمابین و ارتقای سطح تفاهم
بین دو ملت در زمینه همکاریهای فرهنگی، علمی، آموزشی و ورزشی به شرح زیر توافق
نمودند:

‌ماده 1 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط فرهنگی، علمی، آموزشی و ورزشی بین
دو کشور، اشاعه، شناخت و تبادل ارزشهای فرهنگی یکدیگر‌را براساس اصل احترام متقابل
به قوانین و مقررات داخلی یکدیگر و تحمل آرا در برابر تنوع فرهنگی تسهیل خواهند
کرد.

‌ماده 2 - طرفهای متعاهد به منظور آشنایی با فرهنگ و تمدن یکدیگر نسبت به تبادل
کتب و نشریات، آثار نقاشی، عکس، نوار، فیلم، نرم‌افزارهای‌کامپیوتری، برنامه‌های
رادیویی و تلویزیونی و امثال آنها در زمینه‌های فرهنگی، هنری، علمی، تاریخی،
آموزشی، مطبوعاتی، جهانگردی و ورزشی بین‌موسسات و دستگاههای ذیربط دو کشور اقدام
لازم را معمول خواهند داشت.

‌ماده 3 - طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را جهت برگزاری هفته‌های فرهنگی و فیلم،
جلسات سخنرانی و شعر، اجرای موسیقی و هنرهای نمایشی‌در اختیار یکدیگر قرار داده و
مبادله گروههای فرهنگی و هنری را به منظور اجرای برنامه‌های مزبور تشویق خواهند
نمود.

‌ماده 4 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود اجازه برگزاری
نمایشگاههای مختلف فرهنگی، هنری، علمی، تاریخی، آموزشی،‌مطبوعاتی، جهانگردی و
ورزشی را به طرف متعاهد دیگر داده و تسهیلات لازم را در اختیار قرار خواهد داد.

‌ماده 5 - طرفهای متعاهد یکدیگر را از تشکیل نمایشگاهها، جشنواره‌ها، اجلاسها،
سمینارها و کنفرانسهای علمی، فرهنگی و هنری و ورزشی که در‌کشورشان برگزار می‌شود
آگاه و تسهیلات لازم را جهت شرکت طرف مقابل فراهم خواهند ساخت.

‌ماده 6 - طرفهای متعاهد، در زمینه استرداد اشیایی که جزو میراث فرهنگی آنها به
شمار می‌روند با کشور مبداء همکاری نموده و در این زمینه‌موافقتنامه‌های
بین‌المللی راجع به این موضوع را که دو کشور در آن عضویت دارند مورد توجه قرار
داده و کاملا رعایت خواهند نمود.

‌ماده 7 - طرفهای متعاهد، همکاری نزدیک بین دانشگاهها و موسسات علمی، آموزشی و
پژوهشی و مراکز فرهنگی دو کشور را تشویق و تسهیل‌خواهند کرد.

‌ماده 8 - طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات جاری خود بورسهای تحصیلی به
داوطلبان واجد شرایط کشور مقابل در رشته‌های مورد علاقه‌یکدیگر اعطا خواهند نمود.

‌ماده 9 - طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات جاری خود شرایطی را که به موجب آن
مدارج علمی، مدارک تحصیلی، دیپلم و سایر گواهینامه‌های‌مورد قبول هر طرف متعاهد
برای مقاصد دانشگاهی و حرفه‌ای مورد شناسایی طرف مقابل قرار می‌گیرد، مطالعه و
مورد توافق قرار خواهند داد.

‌ماده 10 - طرفهای متعاهد تماسهای دوجانبه در زمینه‌های تربیت بدنی و ورزشی بین دو
کشور را حمایت و تقویت نموده و همکاری بین سازمانهای‌جوانان و ورزشی هر دو کشور را
ترغیب خواهند نمود.

‌ماده 11 - طرفهای متعاهد تماسهای مستقیم بین موسسات، مراکز و انجمنهای فرهنگی،
آموزشی و علمی دو کشور را به منظور امضای موافقتنامه‌ها و‌یادداشتهای تفاهم دو
جانبه تسهیل خواهند کرد.

‌ماده 12 - به منظور بررسی اقدامات لازم و مناسب برای اجرای این موافقتنامه، تنظیم
برنامه مبادلات مربوط و مطالعه راههای توسعه همکاری و نیز به‌منظور حل و فصل کلیه
مسایلی که ممکن است در ارتباط با اجرا، تفسیر و یا سایر موضوعات موافقتنامه حاضر
حادث شود، کمیسیون مشترکی مرکب‌از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل می‌شود. جلسات هر
دو سال یک بار به طور متناوب در دو کشور برگزار و در صورت لزوم به تقاضای هر یک
از‌طرفها جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.

‌ماده 13 - به منظور اجرای موافقتنامه حاضر، طرفهای متعاهد برنامه مبادلات فرهنگی
خود را ضمن پیش‌بینی فعالیتهاو شرایط مالی به صورت دوره‌ای‌تنظیم و مورد توافق
قرار می‌دهند.

‌ماده 14 - هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای موافقتنامه حاضر از طریق
دوستانه و براساس حقوق بین‌المللی مورد قبول دو کشور حل و فصل‌خواهد شد.

‌ماده 15 - این موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد
به طرف دیگر مبنی بر اینکه موافقتنامه حاضر طبق قوانین و مقررات‌آن کشور به تصویب
رسیده است، برای مدت سه سال به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. پس از مدت مزبور این
موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های‌سه ساله دیگر تمدید می‌شود، مگر اینکه یکی از
طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط قصد خود را مبنی بر فسخ آن به‌طور
کتبی به طرف‌متعاهد دیگر اعلام نماید.
‌در این صورت، مقررات این موافقتنامه در مورد قراردادهایی که براساس آن منعقد شده
تا پایان اجرای آنها معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد‌به گونه دیگری
توافق کنند.
‌موافقتنامه حاضر می‌تواند هر زمان توسط یکی از طرفها با ارسال اطلاعیه مکتوب فسخ
شود. این اطلاعیه پس از شش ماه از تاریخ دریافت آن‌لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌این موافقتنامه در یک مقدمه و پانزده ماده، در تاریخ سیزدهم شهریور ماه یکهزار و
سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی برابر با چهارم سپتامبر هزار و‌نهصد و نود و هفت
میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی در مدلین تنظیم گردید و
هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار‌می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر
متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

‌ازطرف جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری کلمبیا
‌دکتر عطاء‌الله مهاجرانی سرکارخانم ماریا اما مهیا
‌وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر امور خارجه

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده
در جلسه روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و‌هشتاد مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ 1380.12.28 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی